NRK Meny
Normal

Penjonerte lensmenn må hjelpe til med flomtaksering

I Nord-Østerdalen er det så mange skader etter flommen at politiet ikke har tid til å ta seg av alt takseringsarbeidet alene. Derfor har pensjonerte lensmenn blitt kalt tilbake på jobb for å hjelpe til.

Brua borte

Her gikk brua over elva Auma som ble tatt av vannmassene den første flomdagen 22. mai.

Foto: Audun Eggset

– Det er rett og slett et spørsmål om kapasitet for å kunne gjennomføre befaringer innen vinteren trår til, forklarer Bjørn Tore Gutle, lensmann i Tynset.

Bare i Nord-Østerdalen ble det registrert omtrent 180 skader etter flommen. For å klare å gjennomføre takseringsarbeidet over skadene har pensjonerte lensmenn blitt kalt inn på jobb igjen.

– Gjør meg ingenting

Den tidligere lensmannen i Alvdal og Folldal, Geir Brun, er en av dem som har blitt kalt inn på jobb igjen. Han har vært pensjonert i et halvt år, men har ingenting imot å bidra med å få unnagjort takseringsarbeidet

– Det gjør meg absolutt ingenting. Jeg liker å drive ute blant folk, så jeg synes det er veldig fint å komme tilbake, forteller Brun.

Flommen i elva Auma etterlot seg store skader, og den pensjonerte lensmannen fikk i oppdrag å finne ut hvor store skadene er.

– Her stod det ei bru før flommen kom, og den er nå borte. Jeg vet det ble sagt at brua ble sett langt nede i Glomma-vassdraget, sier den tidligere lensmannen.

Vann over veg

Elva Auma vokste seg stor under flommen og tok til slutt med seg trebrua.

Foto: Audun Eggset

– Leit å se skadene

Politiet er ikke profesjonelle takstmenn, derfor har Geir Brun har med seg Kjell Horten og Ole Nyhus på befaringen ved Auma i Alvdal. De er utnevnt av Tingretten som skjønnsmenn – det vil si at de er fagmenn med kompetanse til å taksere skadene etter flommen.

– Her som brua stod har elva gått til angrep på fyllingene på veiskråningene nedstrøms. Her må det plastringsmasse til for å sikre fundamentene, påpeker Horten, som er fra anleggsbransjen.

Det er mange både små og store skader etter flommen, og Horten synes det er leit å se ødeleggelsene.

– Det er aldri moro å se på skader som er gjort, jeg kunne tenkt å være foruten.