– Det er så mye som stopper opp

Det vil ta opptil tre år før NVE blir ferdig med etterarbeidet etter pinseflommen.

Tove Haugli og Arnhild Baukhol

Ordfører i Nord-Fron, Tove Haugli og ordfører i Ringebu, Arnhild Baukhol er fortvila over situasjonen i sine kommuner.

Foto: Jorun Vang / NRK

Dermed kan nye flommer bli enda mer ødeleggende ettersom nødvendige tiltak ikke kommer på plass tidsnok. Fylkesmannen i Oppland vil nå sende bekymringsmelding til departementet om situasjonen.

For stor arbeidsmengde

Roar Øvre, NVE

Roar Øvre hos NVE har nok å gjøre. Tilsammen har NVE nå over 100 flomskadesaker fordelt på 4 saksbehandlere.

Foto: Jorun Vang / NRK

Arbeidsmengden er for stor til at NVE klarer å bli ferdige.

– Grunnen til at det tar så lang tid er at vi er avhengig av å befare alle stedene, sier regiondirektør for NVE Østlandet, Stein Nordvi.

I tilegg er det vanskelig å finne nok folk til å utføre jobben.

– Vi har prøvd å få tak i folk fra andre regionkontor, men de sitter litt i samme situasjon med mange flommer i sommer. Ressurstilgangen er rett og slett for liten.

Les også:

Se video fra flommen:

Video Flom i Kvam

Flom i Kvam

– Kommunene må være i forkant

Nå er beredskapsledelsen hos fylkesmannen i Oppland bekymra. For elveløp som er fulle av grus og rask vil ikke kunne greie en tøff isvinter med mye kjøving eller en ny vårflom neste år.

– Dette betyr at kommunene må være i forkant, sier beredskapsjef i Oppland, Asbjørn Lund.

Asbjørn Lund

- Kommunene må være i forkant, sier beredskapssjef i Oppland, Asbjørn Lund.

Foto: Jorun Vang / NRK

Han sier kommunene må ha oversikt i sin egen kommune og at de må ta høyde for at ikke alle vassdragene er ordna etter pinseflommen.


– Dette er en helt håpløs situasjon fordi det er så mye som stopper opp. Vi er så avhengig av NVE sin rolle for både å rydde opp og forebygge, sier ordfører i Nord-Fron, Tove Haugli.

I Nord-Fron måtte seks familier flytte fra hjemstedet sitt fordi det ble for rasfarlig å bo der.

Kommunen vil gjerne rydde de utsatte områdene, men det kan altså gå flere år.