Oppland Sp ønsker ett sykehus

Årsmøtet i Oppland Senterparti vil at det bygges ett sykehus for Hedmark og Oppland, i området rundt Mjøsbrua. Det vedtok partiet på årsmøte lørdag.

Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

I sin tale, da årsmøtet startet på fredag, sa leder Ivar Odnes fokuset må ligge på pasientens beste.

– Ett storsykehus kan gi oss den kompetansen og tryggheten som vi som pasienter etterspør når vi søker behandling på sykehuset. Da kan vi også rekruttere de beste fagfolkene inn i ett attraktivt nytt sykehus, og vi kan stoppe, og til og med snu, pasientflyten til Oslo, sa Odnes i sin tale i går.

– Må styrke ambulansetjenesten

Ivar Odnes

Leder i Oppland Sp, Ivar Odnes.

Foto: Torvild Sveen / NRK

Nå anbefaler årsmøtet i Oppland Sp at styret i Sykehuset Innlandet gjør et prinsippvedtak om å gå i gang med en utredning om ett akuttsykehus for Innlandet.

I tillegg mener partiet at man må få en forsterket ambulansetjenesten, flere lokalmedisinske sentre og en forsterket forebyggende innsats både innenfor psykiatri og rehabilitering.

– Vi vil også spesielt peke på at både private og ideelle aktører har en viktig rolle i utformingen av vårt helsetilbud i framtida. Dette må ligge til grunn før en gjør essensielle strukturgrep, skriver Oppland Sp i sitt årsmøtevedtak.

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree la i januar fram flere forslag til en framtidig sykehusstruktur. Han foretrekker å bygge ett sykehus ved Mjøsbrua, og legge ned sykehusene i Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kongsvinger og Tynset holdes utenfor prosessen, og Elverum får beholde noen av sine funksjoner.