Sykehusdirektøren vil ha storsykehus ved Mjøsbrua

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree foretrekker et stort sykehus for Mjøs-regionen i nærheten av fylkesgrensa. Dette er i samsvar med det brukerne ønsker. Ifølge Lang-Ree vil et nytt sykehus koste 7 milliarder kroner. Han la i dag fram flere forslag til ny sykehusstruktur.

Sykehuset Innlandet

Det har i flere år vært en debatt om hvordan sykehusene skal være lokalisert i framtida. Skal de som finnes nå bestå, eller skal de slås sammen. Sykehusdirektør Morten Lang-Ree la i dag fram tre forslag.

Foto: Dag Kessel / NRK

Debatten om framtidas sykehusstruktur i Hedmark og Oppland har pågått i mange år.

Les høringsdokumentet på Sykehuset Innlandet nettsider.

Aksjonsgrupper for og mot rasjonalisering, flytting og spesialisering har vært en del av hverdagen. Sykehuset Innlandet har jobbet med dette siden foretaket ble etablert i 2003.

Kongsvinger og Tynset består

Sykehuset i Elverum

Sykehuset i Elverum.

Foto: Tore Meek / Scanpix

– Det har vært en lang og krevende prosess, sier administrerende direktør, Morten Lang-Ree.

Sykehusene i Kongsvinger og Tynset holdes utenfor prosessen, og direktøren foreslår at Hamar, Gjøvik og Lillehammer avvikles.

Direktøren ønsker et nytt storsykehus på enten øst- eller vestsida av mjøsbrua. Siden det da blir et storsykehus i Mjøs-regionen foreslår han å avvikle de tre sykehusene i nærhetene, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Siden Elverum ligger et stykke unna foreslår han at sykehuset der beholder noen funksjoner.

Brukernes stemme kan ofte bli svak, men det er etter min mening viktig å legge stor vekt på brukernes syn når ny sykehusstruktur skal fastsettes, sier Lang-Ree.

Han understreker at han er åpen for å endre sin vurdering om det i høringsprosessen framkommer momenter eller hensyn som ikke er tilstrekkelig belyst.

Ut på høring

Forslagene skal nå ut på høring.

Det ble lagt fram tre hovedalternativer i dag:

  • Det første alternativet er å videreføre strukturen slik den er i dag.

  • Det andre alternativet er å redusere antall akuttsykehus i Mjøsregionen slik at det blir ett akuttsykehus i hvert fylke.

  • Det tredje alternativet er å etablere ett nytt akuttsykehus og storsykehus for hele Innlandet nær fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland.

Styret skal behandle høringsdokumentet i sitt møte torsdag 9. februar. Da skal det tas stilling til om dokumentet skal sendes på høring, med høringsfrist 14. mai.

Styret har ønsket at administrerende direktør skal signalisere sin anbefaling, men styret vil først ta stilling til framtidig struktur på sitt møte 22. juni.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Ivar Arne Nordrum

Nyheter fra NRK Innlandet