Normal

Tror ny ruteplan kan redde Fagernes lufthavn

Flyruta mellom Fagernes og Oslo er igjen truet med nedleggelse, etter at den ble klassifisert som samfunnsøkonomisk ulønnsom i statsbudsjettet 2015. Men i Valdres mener man nye rutetider vil gi flyplassen ekstra luft under vingene.

Fagernes lufthavn

VIL GJØRE SOM RØROS: Røros lyfthavn mer en tredoblet passasjertallet ved å endre rutetidene. Nå ønsker Fagernes lufthavn å gjøre det samme.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Sannheten er jo at Fagernes lufthavn Leirin aldri har fått prøvd ut en helhetlig rutetilbud, slik som mange andre flyplasser i Norge har, mener Kjell Berge Melbybråten, leder for flyplassutvalget i Valdres.

I forrige uke ble forslaget til statsbudsjettet for 2015 lagt frem. I forslaget kom det frem at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å legge ned flyrutetjenesten på strekningen Oslo-Fagernes.

Men i Valdres er man overbevist om at nye rutetider vil sikre at rutetrafikken på Leirin kan bestå.

Vil ha flere avganger

Allerede i juli anbefalte Transportøkonomisk Institutt og Møreforskning å legge ned flyruta. De pekte på at den er for dyr å drifte samtidig som den har få passasjerer.

I fjor hadde ruta Fagernes-Oslo bare rundt 3000 passasjerer. Staten støttet hver passasjer med 3000 kroner. Fra og med 2016 vil ikke regjeringen lenger være med på å subsidiere ruta.

Rutetrafikken mellom Fagernes og Oslo blir avviklet dersom regjeringen får det som den vil. – Katastrofenyhet for reiselivet, sier Atle Hovi, direktør ved Beitostølen Resort.

VIL LEGGE NED LEIRIN: Regjeringen mener driften av Leirin er ulønnsom, og vil ikke subsidiere strekningen fra og med 2016.

Men lederen for flyplassutvalget i Valdres tror passasjertallet ville ha vært noe helt annet dersom de fikk lov til å gjøre endinger i rutetilbudet.

– Vi ønsker oss tidligere avgang fra Fagernes om morgenen og senere ankomst om ettermiddagen, samt en ekstra avgang og ankomst midt på dagen. I tillegg ønsker vi tilgang på et fly med mer enn 30 seter som kan fly inn chartre- eller konferansegrupper, sier Melbybråten.

Flyplassutvalget i Valdres trekker frem Røros lufthavn som et eksempel på hvordan endrede rutetider vil trekke passasjerer.

Mer en tredoblet

Flyplassen på Røros slet, i likhet med Leirin, med lave passasjertall i årene mellom 2000 og 2009. Men så ba flyplassutvalget her om å få endret rutetidene slik at de ble bedre tilpasset det lokale reisebehovet og næringslivet.

– Vi har hatt en fantastisk vekst og gått fra mellom 7000–8000 passasjerer i året til 22 000 – 23 000 passasjerer årlig. I år så kommer vi sannsynligvis til å overstige 24 000 passasjerer, sier Stig Moen, lufthavnsjefen på Røros.

Frem til i fjor var det selskapet DOT som fløy mellom Oslo og Røros. Dette er det samme selskapet som flyr mellom Fagernes og Oslo. Men i 2013 tok selskapet Widerøe over flyvningene til og fra Røros.

– Det siste året har vi hatt en passasjerøkning på 25 prosent. Widerøe har et kjent produkt i Norge, noe som gjør at de finnes i alle salgskanaler. I tillegg har selskapet gjennomgående innsjekk med SAS, noe som også er en fordel, sier Moen.

Vil ha et forsøk før eventuell nedleggelse

Leder i flyplassutvalget for Valdres, Kjell Berge Melbybråten, på Leira

VIL HA FLERE AVGANGER: Leder for flyplassutvalget i Valdres, Kjell Berge Melbybråten, mener to avganger i døgnet er for lite for å skape et marked.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Både flyplassutvalget og det lokale næringslivet på Røros kjempet hard for å få en ruteplan som fungerte optimalt for distriktet. Torbjørn Iversen er medlem av både flyplassutvalget og næringsforeningen.

Han sier det er viktig å kunne dokumentere hvor stor passasjervekst et nytt rutesystem vil medføre.

– Vi forklarte at hvis vi fikk et tilbud som traff markedet så ville vi få trafikk. Og det stemte oversengs med det vi hadde forutsett, forklarer Iversen.

I Valdres er nå flyplassutvalget overbevist om at nye rutetider med et større flyselskap som Widerøe vil lokke til seg flere passasjerer.

– De fleste flyplassene i landet har sju daglige avganger med fly som har mer enn 30 seter. Vi har to daglige avganger med et fly som har 19 seter. Så for at vi kunne bli større så trenger vi en ekstra avgang og se på muligheten for å kunne kombinere det med en vestlandsrute, sier Melbybråten.

Håpet er nå at Fagernes lufthavn skal få muligheten til å prøve ut et nytt system før det eventuelt blir kroken på døra.

.