NRK Meny
Normal

Ny runde i sjukehusdebatten

I dag går startskuddet for en ny runde i sjukehusdebatten i Hedmark og Oppland. En faggruppe legger fram forslag til hva som skal være hvor de nærmeste åra. – Det blir nok stort engasjement men jeg håper det ikke blir mye krangling, sier lederen av brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Sjukehuset i Elverum

Sjukehuset i Elverum og de 5 andre akuttsjukehusene skal bestå, men spørsmålet er hva de skal drive med.

Foto: Kjetil Skaug/NRK

– Alle sier de setter brukeren i sentrum, men det spørs hva de gjør hvis det blir endring lokalt for dem, sier Marthe Kraabøl som er leder for brukerutvalget, som skal representere de som bruker sjukehusene ofte.

Kvalitet viktigere enn sjukehusbeliggenhet

Leder av brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Marthe Kraabøl, håper de som engasjerer seg tenker på kvalitet foran geografi.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Brukerutvalget representerer de som bruker sjukehusene ofte.

Skal beholde alle akuttsjukehusene

Sjukehus har skapt debatt i mange år, og mange ønsker gjerne å beholde tilbudet der de har det i dag.

Denne gangen handler det ikke om Hedmark og Oppland skal få et hovedsjukehus for begge fylker eller beholde flere av de som er i dag. Det handler om hvordan Sykehuset Innlandet skal organisere seg de nærmeste 10 åra, før et eventuelt nytt sjukehus er på plass.

Det er konsulentselskapet Deloitte som i samarbeid med prosjektsjef Ingerlise Ski og fagdirektøren i Sykehuset Innlandet har fått oppdraget med å finne ut hvordan Sykehuset Innlandet kan omstille seg ut fra føringer fra Helse Sør-Øst. De har også hatt med seg en referansegruppe bestående av 10 spesialister som jobber ved sjukehus rundt om i landet i prosessen.

De har fått klar beskjed om at alle de 6 somatiske sjukehusene i Hedmark og Oppland skal videreføres som akuttsjukehus, men ikke nødvendigvis med dagens funksjoner.

Blir sendt mellom sjukehusene

I dag driver flere av sjukehusene med det samme. Men det er også delt funksjoner mellom sjukehusene, og i noen tilfeller har det ført til at det kan være vanskelig å vite hvor pasienten skal henvises.

– Jeg er ikke helt fornøyd som bruker. Vi får tilbakemeldinger på at noen blir sendt fra det ene sjukehuset til det andre, sier Marthe Kraabøl.

Arbeidsgruppa som i dag legger fram sine anbefalinger har fått i oppgave å se på 10 fagområder.

  • Kompetanse, forskning, rekruttering og bemanning
  • Intensivenhetene
  • Akuttmottakene
  • Traumemottakene
  • Ortopedi og revmakirurgi/revmatologi
  • Medisinsk onkologi
  • Kreftkirurgi (tarmkreft, endetarmkreft og gynekologisk kreft)
  • Prostatasenter
  • Produksjon av blodprodukter
  • Samorganisering og samlokalisering av habilitering/rehabilitering

Forslaget som legges fram skal innom styremøtet i Sykehuset Innlandet fredag 28. november, før det sendes ut på høring. Saken avgjøres av styret en gang neste år.

Forventer stor engasjement

Ettter at anbefalingene er lagt fram på en pressekonferanse fredag 21. november klokka 13 regner lederen av brukerutvalget med at det blir stort engasjement. Det ble det da Sykehuset Innlandet hadde en tilsvarende omstilling av psykisk helsevern for to år siden.

Flytter det psykiatriske tilbudet nærmere folk

– Jeg vet ikke hva forslagene innebærer, men jeg håper det er til det beste for brukeren, og at politikere og andre som engasjerer seg først og fremst tenker på det, sier Marthe Kraabøl.

– Men blir ikke hva som er det beste for brukeren litt avhengig av hvor man sjøl bor?

– Jo, men jeg håper det ikke blir krangling, det gir i alle fall ikke oss brukere noe tilbake, sier Kraabøl.

Hvor store endringer det blir vet hun ikke.

– Men det kan jo ende med at brukerne får lengre reiseveg til behandling?

– Vi blir kjørt til Oslo når det er nødvendig i dag også. Hvis det ikke blir gjort noen endringer kan det jo hende enda flere må kjøres dit for å få den hjelpa de trenger, sier Kraabøl.

Brukerutvalgslederen er opptatt av at den prehospitale tjenesten, det vil si ambulansetjenesten, er nær der folk bor når de trenger hjelp raskt.

– Ambulansene kan være et slags minisjukehus på hjul, slik noen av de er utstyrt nå, sier hun.