Flytter det psykiatriske tilbudet nærmere folk

Det psykiatriske helsevernet i Innlandet skal desentraliseres, og tilbudet skal gis nærmere der folk bor.

Sanderud sykehus

Mer av det psykiske helsevernet skal desentraliseres, og ikke gis som her ved Sanderud.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Tirsdag informerte Sykehuset Innlandet HF om sine planer for gjennomføringen av endringene i psykisk helsevern som ble vedtatt i desember. Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, forteller at tilbudet for psykisk helsevern blir desentralisert.

Flytter ressurser ut

– Vi kommer til å justere ned tilbudet på sentralsykehusene og flytte resurser over til de distriktpsykiatriske sentrene, forteller han.

Formålet med dette er at pasientene skal få et tilbud nærmere der de bor, og få lettere tilgang til poliklinikk.
- I tillegg blir det samlokaliserte tilbud for de pasientgruppene som fortsatt skal ha behandling på sentralsykehus, forklarer Lang-Ree.

Unngår midlertidige løsninger

I vedtaket fra desember ble det blant annet klart at ”avdeling for alderspsykiatri” på Reinsvoll skal slås sammen med enheten på Sanderud, mens ”enhet for spiseforstyrrelser” skal flyttes til Gjøvik. Disse sammenslåingene skal være på plass 1. september, mens ”enhet for affektive lidelser” på Reinsvoll skal være nedlagt allerede 1. juli.

– Vi skal unngå flere flyttinger, slik at pasienter og ansatte slipper midlertidige løsninger, forklarer divisjonsdirektør for psykisk helsevern, Gunn Gotland Bakke.

Ingen mister jobben

– Omorganiseringen skjer over lang tid, og vi er opptatt av å beholde de ansatte og den kompetansen de har, forteller Gotland Bakke. Noen av de ansatte vil riktignok få lengre reisevei. Vi har en akseptert reisevei på seks mil fra hjem til arbeid, så de som bor innenfor denne avstanden kan få jobb ved en annen institusjon, forklarer hun. Den endelige avklaringen på om noen blir overtallige er klar 10. juli.

Sparer ikke penger

Bakgrunn for vedtaket om omorganisering er ikke økonomisk motivert. Det har tidligere vært antydet at divisjon psykisk helse må spare 160 millioner. Disse planene er foreløpig lagt på is.

– Disse omorganiseringene er på bakgrunn av retningslinjer vi har fått fra staten om hvordan psykisk helsevern skal drives, og det er ikke noe vi gjør for å spare penger, sier Gotland Bakke. Gotland Bakke anslår likevel at de vil spare om lag 15 millioner kroner årlig i drift. Blant annet kvitter vi oss med 10 000 kvadratmeter bygg, og vi får noen stordriftsfordeler, forteller hun.