Nå får de skyte på ungdomsskolen

En gang i uka har elevene skytetrening på Terningmoen. Det skal ikke bare gjøre dem gode til å skyte, men også til å konsentrere seg om andre fag.

Markus Svehagen Linderud

Markus Svehagen Linderud er en av elevene som har skyting som del av valgfaget.

Foto: Frode Meskau/NRK

Julie Skjerve

Julie Skjerve synes det er morsomt at de får skytetrening som del av valgfaget sitt.

Foto: NRK

– Du må konsentrere deg om å sikte og puste. Puste rolig og ta deg god tid. Det er gøy og lærerikt, sier Julie Skjerve.

– Hvis du skyter bra får du veldig mestringsfølelse, sier Nora Syljuseth.

De to er begge ungdomsskoleelever i Elverum.

Skyting som valgfag

Det er Elverum skytterlag, i samarbeid med HV, som har tatt initiativet til prosjektet. Elevene i 8. og 9. klasse, som har natur, miljø og friluftsliv som valgfag, får både praktisk og teoretisk skytetrening en gang i uka. Slik skal de holde på i seks uker.

Skytetrening i Elverum

Ungdomsskoleelevene får opplæring av Elverum skytterlag og HV.

Foto: NRK

– Vi ønsker å skape engasjement og god våpenkultur blant ungdommene. Vi brenner for ungdomsaktivitet, sier Morten Undseth, som er leder i Elverum skytterlag.

De vil vise elevene hva skyting er og hvor bra det kan være når det kommer til å fokusere og konsentrere seg. Han sier de har fått gode tilbakemeldinger.

Morten Undseth, Elverum skytterlag

Leder i Elverum skytterlag, Morten Undseth, mener skytetreningen gir herlig mestringsfølelse.

Foto: NRK

– Elevene syns det er veldig morsomt og de får mestringsfølelse til de grader. Det er morsomt å se på, sier Morten Undseth.

Bedre i matte av å skyte

Nettopp det at skytetrening krever så sterkt fokus og konsentrasjon, er noe både skolesjefen og rektoren på ungdomsskolen trekker fram som viktig. Det kan overføres til annet skolearbeid.

– Vi tror faktisk at skyting kan være med å gi et sterkere fokus, sier skolesjefen. Det forskes på dette nå, så etter hvert får vi kanskje en fasit på at skyting er viktig for å utvikle bedre konsentrasjon, sier skolesjefTord Arnesen.

Rektoren på Elverum ungdomsskole, Hjørdis Bjølseth, forteller at erfaringer fra andre skoler viser at elevene syntes skytetreningen var motiverende og at de lærte seg ulike teknikker for bedre konsentrasjon.

– Dessuten; det er fint å vise ungdommene at det er mulig å drive med skyting som idrett også. Vi har puttet det inn i et valgfag og det handler om å vise bredden i friluftsliv.

Ingen betenkeligheter

Ungdommer får skytetrening
Foto: Frode Meskau/NRK

Verken rektoren eller skolesjefen har noen betenkeligheter med å la ungdomsskoleelevene få skytetrening, til tross for at våpen og skole ikke nødvendigvis har noen god klang. Skytetreningen foregår i et strengt miljø der det ikke er rom for å tulle. Med et skytevåpen i hendene må de ha fokus.

– Alvoret i å ha et våpen, og muligheten for å misbruke det, må en alltid ha med seg. Men dette er i trygge former og det er en naturlig del av et valgfag, sier skolesjef Arnesen.