Millioninntekt av vindpark

Bygging av Raskiftet vindpark på grensa mellom Trysil og Åmot, vil gi kommunene 10 millioner kroner i årlige inntekter. I tillegg kommer leieinntekter til grunneierne. Den ferske avtalen kan få flere til å si ja til utbygging.

Vindmøller, Raskiftet vindkraftverk, hyttefelt, båtplasser, vindmålemast, vindmåling, raskiftet, raskiftet vindverk, vindverk, inntekt, inntekter, utbygging, utbygge, vindkraft, leieinntekter, grunneiere

Grunneierne og kommunene vil tjene gode penger hvis det blir bygget vindmøller i Åmot og Trysil. Nå vil kommunene også tilby avbøtende tiltak for den generelle befolkningen i kommunene.

Austri Vind vil bygge vindmøller ved Osensjøen på grensa mellom Trysil og Åmot, og det vil lønne seg for kommunene. Inntektene vil være på rundt 10 millioner kroner i årlige inntekter i 25 år, og grunneierne vil få utbetalt leie på rundt to millioner kroner årlig. Leien til grunneierne vil stige dersom strømprisen går opp.

I tillegg kommer seks-sju arbeidsplasser i tilknytning til vindmølleparken.

– Jeg oppfatter at den avtalen vi har framforhandlet med Austri Vind er omtrent innenfor de mulige rammene som finnes, sier ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug.

Ole Martin Norderhaug

Ole Martin Norderhaug, ordfører i Trysil, mener avtalen med Autri Vind er god.

Foto: Frode Meskau / NRK

Frisk vind

Men det blåser friskt i befolkningen i Trysil og Åmot når det kommer til spørsmålet om vindmøllesatsingen. De nærmeste grunneierne er for, fordi de tjener på å leie bort grunnen til Austri Vind. Men grunneierne som satser på hytter og reiseliv er skeptiske.

– Jeg er redd for at dette vil gjøre området mindre attraktivt, sier Hans Nordli.

– De som har hytter her nå er engasjert i forhold til at de ikke vil ha vindmøller her.

Negativt for bomiljøet

Også Ivan Nergaard i Søre Osen grendeutvalg er i mot vindmølleplanene.

Ivan Nergaard

Ivan Nergaard i Søre Osen grendeutvalg mener avtalen har blitt bedre, men at befolkningen fortsatt er skeptiske til vindmøllene.

Foto: Frode Meskau / NRK

– I utgangspunktet ser vi på dette som negativt, både for botrivsel og for turisme, sier han.

De mener det må sterke mottiltak til for å veie opp for det negative ved vindmøllene. Blant annet er det foreslått nye skiløyper og bedre båtplasser på Osensjøen som gulrøtter for befolkningen i Trysil og Åmot, for noen av millionene til kommunene skal gå til avbøtende tiltak.

Nergaard tror slike tiltak kan hjelpe på holdningen blant befolkningen.

– Den nye avtalen er iallefall bedre enn den forrige, sier han.

Torsdag arrangeres det folkemøte for lokalebefolkningen i Trysil og Åmot om den nye avtalen mellom kommunene og Austri Vind.