Vind kan bli gull verdt for Engerdal

Vindkraftutbygging i Engerdal kan gi fjellkommunen millioninntekter i mange år framover, men hytteeiere kjemper innbitt mot planene.

Vindmølle

Det er på den andre siden av dalen der denne hytta ligger, Kvitvola, det er planlagt en vindmøllepark.

Foto: Frode Meskau / NRK

Planene som nå skal til politisk behandling, ble ble lagt fram på et folkemøte fredag kveld.

Vindkraftverket blir et av Innlandets aller største kraftverk og gi kraft til 15.-20.000 husstander. Det vil være synlig fra områder som er mye brukt til friluftsliv, og motstanden er stor blant hyttefolk og entreprenører. Hytteierne er så forbannet at de truer med å boikotte dagligvarehandel og bensinstasjoner i Engerdal hvis planene blir vedtatt.

Flere bedrifter i Engerdal er urolige for framtida etter at hytteeiere i Engerdal Østfjell har oppfordra til boikott av det lokale næringslivet. Hytteeierne vil presse kommunen til å gi opp planene om vindmøllepark i Kvitvolaområdet.

Boikotter næringslivet

Men klarer illsinte hytteiere å stanse vindkraftplanene i Hedmarks fattigste og minst folkerike kommune, og dermed frata den hardt tiltrengte kroner i kommunekassa?

Vind er gull verdt

Den omstridte vindkraftutbyggingen på Kvitvola i Engerdal vil bety fra sju til ni millioner kroner i årlige inntekter for kommunen.

Daglig leder i vindkraftselskapet Austri Vind , Ola Børke, sier innholdet i utkastet som legges fram i kveld, dreier seg om hvordan et samarbeid mellom utbygger og kommune kan se ut hvis det blir utbygging. Det dreier seg også om hvilke type ytelser, i all hovedsak eiendomsskatt, kommunen skal ha og reguleringer rundt dette.

– Vi snakker her om en investering fra 750 millioner til 1,2 milliarder kroner, sier Børke.

Og det er ikke småpenger Engerdal kan få som vindkraftkommune. Litt avhengig av hvor omfattende utbyggingen blir, vil bare eiendomskatten utgjøre opp mot åtte-ni millioner.

I tillegg kommer penger til avbøtende tiltak .

Mer vind enn på Smøla

Prøvemålingene som er gjort, viser at området er svært godt egnet for vindkraft. Her blåser det faktisk mer enn på Smøla .

Det er fire utbyggigsalternativer fra 25 til 50 vindmøller. Det mest omfattende alternativet vil koste 1,2 millarder, og kraftproduksjonen blir stor.

– Dette er potensielt et veldig stort kraftverk. Vi snakker om en årlig produksjon på 350 gigawatt. Det vil bli et av Innlandets aller største kraftverk og gi kraft til 15.-20.000 husstander.

Først i 2015 eller 2016 vil vindmøllene være i gang om det blir noe av.

– Vi forstår veldig godt en del av motstanden fra hytteeiere og næringsinteresser som føler seg truet. Det skal man selvfølgelig lytte veldig nøye til og vurdere, men vi håper dette kan leve side om side sammen med andre næringer i kommunen, slutter daglig leder Ola Børke.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.