Ordfører sier fortsatt «ja» til vindmøller

Til tross for at NRK Brennpunkt omtalte grønne sertifikater som «miljøødeleggende pengesløseri» tirsdag, går planleggingen av vindmølleparken i Engerdal videre. Ordføreren har ikke latt seg skremme.

Vindmølle

I dette området, ved Kvitvola i Engerdal, er det planlagt en stor vindmøllepark.

Foto: Frode Meskau / NRK

Ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang

Ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang mener det foreløpig er flere fordeler enn ulemper ved å opprette en møllepark.

Foto: Frode Meskau / NRK

– For en liten kommune som Engerdal, som sliter med nedgang i befolkningstallet, er ekstra penger i kommunekassa kjærkomment, sier ordfører Lars Erik Hyllvang.

Området rundt Kvitvola i Engerdal kommune har i lang tid blitt utreda som et mulig sted å anlegge en vindmøllepark. Prøvemålinger som er gjort viser at området er svært godt egnet for vindkraft. I Engerdal blåser det faktisk mer enn på Smøla.

NRK Brennpunkt tirsdag kveld, omtalte utbygginga av vindmøller og småkraft til flere titalls milliarder som «miljøødeleggende pengesløseri». og tidligere statssekretær Heidi Sørensen fortalte at hun ikke har angret mer på noe annet vedtak, enn det som ble gjort om grønne sertifikater.

(Saken fortsetter under bildet)

La fjellet leve, Engerdal, Vindmølle, Brennpunkt, kraftutbygging, vindkraft, Kvitvola

Vindkraftutbygging i Engerdal

Kommunestyret i Engerdal skal ha en debatt rundt den mulige vindmølleparken, men Brennpunkts avsløringer har ikke gjort ordføreren mer betenkt.

– Nei, egentlig ikke. Vi må tenke på vindkraftutbygging med litt lenger perspektiv enn dagens situasjon. Politikerne i landet må ta tak i det med grønn energi og sørge for at den faktisk erstatter den fossile kraften, og det har jeg tillit til at de gjør, sier Hyllvang.

– Kan fortsatt tenke seg om

Tom Nordsveen

Tom Nordsveen er en av dem som protesterer mot etableringen av en vindmøllepark i Engerdal.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Men motstanden i Engerdal er stor, for inngrepene i naturen vil være betydelige. Tidligere i sommer gikk hytteeiere i kommunen inn for en boikott av deler av næringslivet i kommunen – den delen som er positiv til vindkraft.

– Politikerne i Engerdal har fortsatt mulighet til å tenke seg om, sier Tom Nordsveen.

Han er tydelig motstander av at det skal bygges vindmøller i Kvitvola-området og mener at andre næringsinteresser må komme først.

– Engerdal har satset mye på turister og hytteområder, det er ei næring som bringer både folk, penger og arbeidsplasser til kommunen. Vi setter det på spill hvis vi gjør store inngrep i naturområdene våre, sier han.

Det er fire utbyggingsalternativer for området. Det minste legger opp til 25 vindmøller, det største 50. Det mest omfattende alternativet vil koste 1,2 milliarder, og kraftproduksjonen blir stor.

– Men det spørs om den energien er så grønn som den kalles. Det ødelegger mye når de skal klines opp på fjellet med masse betong, sier Nordsveen.

Tidligere i sommer aksjonerte hytteeiere ved å boikotte næringsdrivende i Engerdal, se mer om det i tv-innslaget:

Flere bedrifter i Engerdal er urolige for framtida etter at hytteeiere i Engerdal Østfjell har oppfordra til boikott av det lokale næringslivet. Hytteeierne vil presse kommunen til å gi opp planene om vindmøllepark i Kvitvolaområdet.

Boikotter næringslivet

Debatten skal tas i kommunestyret

Brennpunkt-dokumentaren har nok vært med på å gi vind på mølla til vindmølle-motstanderne, men ordføreren i Engerdal ønsker debatten velkommen.

– Jeg tror den motstanden som har vært og er, har vært med på å belyse viktige sider av denne saken. Vi skal ha en debatt i kommunestyret, men per nå er jeg fortsatt positiv til produksjon av vindkraft både i Norge og i Engerdal. sier han.

Det ligger potensielt mye penger i prosjektet – rundt sju millioner årlig, men motstanderne har ikke gitt opp.

– Vi skjønner at det dreier seg mye om energi, men vi kommer til å ta en ny prat med politikerne og diskutere temaet, sier Nordsveen.

Stort kraftverk

– Dette er potensielt et veldig stort kraftverk. Vi snakker om en årlig produksjon på 350 gigawatt. Det vil bli et av Innlandets aller største kraftverk og gi kraft til 15.-20.000 husstander, sa daglig leder i vindkraftselskapet Austri Vind, Ola Børke til NRK tidligere i høst.

Først i 2015 eller 2016 vil vindmøllene være i gang – dersom det blir noe av.

– Vi forstår veldig godt en del av motstanden fra hytteeiere og næringsinteresser som føler seg truet. Det skal man selvfølgelig lytte veldig nøye til og vurdere, men vi håper dette kan leve side om side sammen med andre næringer i kommunen, sier Børke.

Flere reaksjoner

Mange har allerede kommet med reaksjoner i etterkant av dokumentaren Brennpunkt sendte tirsdag kveld. Friluftslivets fellesorganisasjon reagerer kraftig på opplysningene som kommer fram i Brennpunkt, og mener at dette må få politiske konsekvenser.

– Vi mener at politiske konsekvenser må vurderes for dem som står bak denne naturødeleggende og ressurssløsende ordningen, skriver general sekretær i Frifo, Lasse Heimdal i en pressemelding.

Geir Pollestad (Sp) er helt uenig. Han er slett ikke med på at utbygging av vindkraft er miljøødeleggende pengesløseri.

– Problemet er ikke at vi har for mye fornybar energi, men at vi har for lite, sier han.