NRK Meny
Normal

Lærer norsk mens de jobber

– Det er bedre å lære seg norsk mens man jobber enn på skolebenken, mener Gudata Raya Baye. Han jobber i verkstedet i attføringsbedriften Lipro i Lillehammer.

Gudata Raya Baye på praktisk norskkurs.

– Det er bra å lære norsk mens man jobber på verkstedet, sier Gudata Raya Baye fra Etiopia.

Foto: Stein Schinstad / NRK

I et prosjekt støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) får flyktninger jobbe og lære norsk mens de jobber på sykehjem eller verksted.

Dette gjør de i stedet for teoretisk norsk på skolebenken.

Benk, stoler og pussemaskin

Gudata jobba som sveiser i hjemlandet Etiopia.

Nå har han vært ni måneder i Norge og mener han har lært mye mer av å jobbe i verksted og lære norsk der, enn å sitte på skolebenken.

– Her har jeg lagd både benk og stoler, og også brukt pussemaskin, sier han, det siste et ord han trolig ikke hadde lært seg på skolen.

Han mener også andre flyktninger kunne ha godt av denne praktiske norskopplæringen.

I verkstedet hver dag

Marthe Jordhøy, arbeidsveileder ved Lipro.

– Det er lettere å lære ordet «malerpensel» mens man maler, sier Marthe Jordhøy, arbeidsveileder i Lipro.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Også arbeidsveileder ved Lipro, Marthe Jordhøy, mener flyktningene lærer norsk raskere når de er i verkstedet hver dag.

– Akkurat nå skal vi innrede inngangspartiet her i Lipro. Flyktningene designer lamper, lager benker og beiser, sier Jordhøy.

Det viser seg at de da lærer norsk fortere når de for eksempel må lære seg ordet «malerpensel» og setningen «jeg bruker malerpensel» mens de maler.

– De rett og slett lærer det norske ordet for det de driver med i det praktiske arbeidet, sier Jordhøy.

Pengestøtte fra departementet

John Amundsen, leder Lillehammer læringssenter.

– Vi merker at flyktningene blir bedre i norsk når de lærer det seg mens de jobber, sier John Amundsen.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Lillehammer læringssenter, attføringsbedriften Lipro og NAV har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å gjennomføre norskopplæringen via praktisk arbeide.

– Mange av flyktningene har ingen eller liten teoretisk utdanning. Derfor blir teoretisk norskopplæring en tung nøtt å svelge, sier John Amundsen, leder av Lillehammer læringssenter.

Flyktningene kan også velge å jobbe på sykehjem, der de jobber tett sammen med en annen ansatt.

– Der har vi sett at både flyktningene og de ansatte trives i opplæringsperioden, sier Amundsen.