NRK Meny
Normal

Alvdal-ansatte må forklare seg med pressen tilstede

Pressen får likevel være til stede når de ansatte i Alvdal kommune vitner om overgrepssaken i Alvdal. Etter påtrykk fra domstolen har Fylkesmannen i Hedmark snudd i saken.

Mye media under rettssaken
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Fire ansatte fra Alvdal kommune skal vitne i overgrepssaken i Nord-Østerdal tingrett i dag. De jobber i ansvarsgruppa rundt ett av ofrene, ei psykisk utviklingshemmet jente, og de skal vitne om hva hun har fortalt dem om overgrepene hun skal ha blitt utsatt for.

Fylkesmannen har løst dem fra taushetsplikten, men ba om at retten måtte lukkes for pressen.

Det mente både Nord-Østerdal tingrett og forsvarerne var feil.

Hele rettssaken til nå har vært åpen for pressen og delvis for publikum, og retten mente det ville være feil om det ikke også skulle være åpenhet om forklaringene til de ansatte i Alvdal kommune.

Rart å beskytte de profesjonelle

Det fremstår som ganske umusikalsk når rettssaken til nå, inkludert forklaringene til de fornærmede barna i saken, har vært åpen for pressen, og så skal vi nå beskytte de profesjonelle fra barnevernsetaten. Det fermstår som litt spesielt, sier advokat Steffen Brandstad, som forsvarer den hovedtiltalte moren.

Domstolen tok dermed en pause for å sende en ny forespørsel til Fylkesmannen og vente på svar.

I brevet som ble sendt til Fylkesmannen, het det:

«Rettssaken har vart i over to uker. Det har til nå vært åpenhet med media tilstede under forhandlingene. Mediadekningen har vært stor, men media har framstilt saken ansvarsfullt.»

Fylkesmannen snudde

Nå har svaret kommet og Fylkesmannen har snudd i saken.

Det betyr at retten bare er lukket for publikum, men at pressen kan være til stede og referere fra forklaringenen til de ansatte i Alvdal kommune.

«Etter fornyet vurdering opphever Fylkesmannen pålegget (....) om stengte dører og taushetsplikt.

På bakgrunn av uttalelse fra barnas bistandsadvokat og sorenskriver Morten Gunnes, finner Fylkesmannen at vitnene kan avhøres for lukkede dører, men med pressen tilstede.»