– Jeg kan ikke bare sitte og vente til jeg blir pensjonist

Randi Synnøve Nystuen er ferdig med papir og tall. Derfor byttet hun ut finansbransjen med sklie og sandkasse.

Randi Synnøve Nystuen

ENERGISK: Randi Synnøve Nystuen har praksis i Lundgaardsløkka Barnehage. Hennes refleksjoner og modenhet er viktig for barnehagen, sier barnehagesjefen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nå er hun i praksis i Lundgaardsløkka Barnehage på Jørstadmoen utenfor Lillehammer, og strutter av energi når vi møter henne i varme uteklær.

Randi Synnøve Nystuen (49) er en av stadig flere som tar ny utdanning midt i livet.

Hun fant ut at det var barn hun ville bruke tida på resten av sitt voksne arbeidsliv. Etter 26 år i administrasjonen i bank og finans var hun klar for nye utfordringer. 49-åringen vil være nærmere 51 år når hun er ferdig med sin barnehagelærerutdanning på Hamar.

Nå forbereder hun lesestunder, boltrer seg i sandkassa og tar seg en tur på sklia. I tillegg har hun lært seg å spille ukulele.

– Det er et verdivalg. Hvis det er en unge hvert år jeg kan gjøre noe spesielt for, er det jo fantastisk.

Randi Synnøve Nystuen

Tredobling siden 1995

I følge tall fra SSB er nærmere 10.000 studenter over 50 år. Dette er nesten en tredobling siden 1995.

– Denne generasjon 50-åringer lar seg ikke parkere, sier førsteamanuensis Linn-Heidi Lunde på Institutt for klinisk psykologi ved universitetet i Bergen.

Linn Heidi Lunde

FORSKER PÅ ALDRING: Linn-Heidi Lunde sier det er mange seiglivede myter om eldre.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hun har kompetanse innenfor de individualpsykologiske aspektene ved aldring og det å bli eldre, og har gitt ut boka ”Alder ingen hindring – Vekst og utvikling hele livet”. Hun mener stereotypier som gjelder eldre er seiglivede.

Forskning viser at eldre er like villig til å endre vaner og atferd som det yngre er.

Læringsevnen svekkes, men det skjer veldig langsomt og det er store individuelle forskjeller. Det kan gå saktere for mange av oss å lære nye ting, men det er ikke umulig. Vi ser at godt voksne er svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap, sier Lunde.

– Hvis du er ferdig med en utdanning når du er 53 år har du 17 år igjen i arbeidslivet. Hvis aldersgrensen oppheves har du enda flere år, sier Lunde.

– Det er selvsagt sammensatte forklaringer på hvorfor noen velger ny utdannelse når de er 50 år, men en slik forklaring kan være at de har bedre tid og bedre råd når barna er blitt store.

Linn-Heidi Lunde

– Randi bidrar med refleksjon og modenhet

Styrer i Lundgaardsløkka Barnehage, Jennie Furulund, er ikke i tvil om at Randi Synnøve bidrar med noe mer enn de yngre studentene hun veileder.

Styrer i Lundgårdsløkka barnehage, Jennie Furulund

ØNSKER FLERE ELDRE: Styrer i Lundgaardsløkka barnehage, Jennie Furulund synes Randi Synnøve er et positivt tilskudd for barnehagen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Furulund leder en av tre såkalte prakisbarnehager i Lillehammer som tar imot studenter fra Hamar. Barnehagestyreren framhever at hun opplever de voksne studentene som en ressurs som er særlig trygge i rollen fordi de er trygge på seg selv.

Randi Synnøve Nystuen

LIKE BARN LEKER BEST: Alder er ingen hindring i samspillet mellom Randi Synnøve og barna.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De bidrar i barnehagen ved å stille spørsmål, og i det hele tatt spørre og grave.

Hun sier Randi Synnøve sine refleksjoner bidrar til at de får en bedre kvalitet i barnehagen.

Hun framhever særlig at Randi Synnøve har en tyngde som gjør at personalet gjerne lytter til hva hun foreslår i forhold til det pedagogiske.

Som praksisstudent hører det også med å kunne lede et personalmøte.

– Alder ikke noe problem

Randi Synnøve tenker ikke så mye over alderen.

– Det sies at man er utrangert etter 50, men jeg tenker at jeg har noe å tilføre, sier den vordende barnehagelæreren.

Hun er ikke redd for ikke å få jobb. Det mangler 4.400 barnehagelærere i Norge for å oppfylle den såkalte pedagognormen.

Drømmen til Randi Synnøve er å bli pedagogisk leder for en avdeling i en barnehage i området.

– Akkurat nå synes jeg det er sunt å trimme hjernen, sier Randi Synnøve. Sjøl er hun stolt over det hun gjør. Hun oppfordrer flere til å følge drømmen, for hun får mange reaksjoner på valget hun har tatt. Selv vet hun at hun får jobbe med det hun brenner for resten av sitt arbeidsliv.

Randi Synnøve Nystuen

MIDTPUNKT: Randi Synnøve ble raskt populær blant gutta i barnehagen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flere voksne søker høyere utdanning

Ved Høgskolen i Hedmark ser de tydelig trenden at flere voksne søker seg til studiet.

Studieleder for barnehagelærerutdanningen, Karin Moen, sier at disse studentene veldig tydelig vet hva de vil, og har en dedikasjon til yrket spesielt.

– Det at de har lagt til rette for en fleksibel samlingsbasert utdanning gjør også at flere voksne er interessert, sier hun.

Det er fordeler og ulemper ved å ta en ny utdanning som 50-åring.

– På den ene siden har de yrkes- og livserfaring, men det er lenge siden de har studert. Det er kanskje noe de unge tar lettere fordi de er inne i studierutinene.

Ville gjøre en forskjell

– For meg betyr det mye hvis jeg kan bidra til at et barn kan få påfyll til et godt liv, sier student Randi Synnøve Nystuen.

Hun er opptatt av å se barna, og ikke minst gi dem grenser.

Lønna er ikke så viktig lenger, hun innrømmer at hun går vesentlig ned i lønn etter at hun bestemte seg for å gå fra finansbransjen til barnehage.

Hun er stolt over valget sitt, og anbefaler de som tenker på å gjøre noe annet om å ta spranget.

Flere skifter utdanning midt i livet

- Men med så mange år igjen i arbeidslivet var det viktigste å gjøre noe jeg brenner for de årene jeg har igjen å jobbe.

Randi Synnøve Nystuen