Emil frykter han blir ensom og isolert

CP-rammede Emil Moen fra Jevnaker er avhengig av tegnspråk og tilsyn. Nå har Jevnaker kommune avslått søknaden fra 19-åringen om å få bo og jobbe på et tilrettelagt senter i Sandefjord.

Emil og Sissel Moen i Jevnaker

TETT FORHOLD: Emil Moen og mor Sissel har et nært og godt forhold og Sissel vil bare at sønnen skal ha et best mulig tilbud for å stå godt rustet til å møte framtida.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

– Her i Jevnaker kommune er det veldig få som kan tegnspråk og det er kjedelig. Hvem skal jeg ha kontakt med, spør Emil.

Eller det er tegnspråktolken Vibeke Slåtte Fredriksen som står for pratinga til NRK etter at Emil på tegnspråk har sagt til henne hva han føler.

Døvetolk Vibeke Slåtte Fredriksen

TOLK: Vibeke Slåtte Fredriksen hjelper Emil med å kommunisere med omverdenen.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

19-åringen frykter han blir mye alene hvis han må flytte hjem til Jevnaker.

Emil har nemlig bodd og tatt videregående i Sandefjord i en spesialklasse for døve via en privat stiftelse de siste fire årene. Da han fikk tilbud om å fortsette å bo og jobbe der, ble søknaden sendt hjemkommunen Jevnaker.

Men Jevnaker kommune sier nei til søknaden fra familien.

– Jevnaker mangler tegnspråkkompetanse

19-åringen som har hatt Cerebral Parese hele livet kan ikke snakke og er helt avhengig av tegnspråk for å kommunisere med folk rundt seg.

Fra 5. klasse har Emil gått på spesialskole. Først pendlet han til en skole i Oslo, men etter ungdomsskolen var Sandefjord neste stopp. I regi av den private stiftelsen Signo Vivo fullførte han videregående på fire år.

Det er via Signo Vivo han nå har fått tilbudet om å bo i det samme bofellesskapet han har bodd mens han gikk på videregående, i tillegg til å få arbeid på en vernet bedrift tilrettelagt med personale som kan tegnspråk.

– I Sandefjord bodde de fem ungdommer i samme hus, de som jobber der kan tegnspråk og Emil hadde det sånn som alle andre har det, sier mor Sissel.

Emil Moen og mor Sissel leker med ball

SOMMER: Sommeren er her og Emil og mor Sissel Moen må finne på ting sjøl for få tida til å gå.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Jevnaker kommune har tilbudt Emil å bli kartlagt for mulig å få egen bolig og at han skal få være på et aktivitetssenter på ukedager.

Sissel Moen mener Jevnaker ikke har ansatte med tegnspråkkompetanse og frykter sønnen blir isolert og alene.

– Hvorfor melder dere ikke bare flytting for Emil?

– Man skal jo ikke kunne tvangsflytte noen på grunn av et språk. Siden Signo Vivo er privat så hjelper det ikke i utgangspunktet å melde flytting til Sandefjord. Det må betales for uansett, sier Sissel Moen.

Pasientombudet tatt saken

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud Hedmark og Oppland

FEIL AV JEVNAKER: Pasient- og brukerombud for Hedmark og Oppland, Tom Østhagen, mener Jevnaker ikke klarer å levere et forsvarlig tilbud sjøl og at de da må betale for et tilbud utenfor kommunen.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Jevnaker kommune har altså avslått søknaden fra familien og saken er nå til klagebehandling hos Fylkesmannen i Oppland.

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, Tom Østhagen, har engasjert seg sterkt i saken.

– Kommunen bryter helse- og omsorgstjenesteloven. Jevnaker kan ikke levere et forsvarlig tilbud lokalt, og da er saken enkel. De må finansiere det utenfor kommunen, er hans klare mening.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Jevnaker, Cecilie Øyen, vil ikke kommentere denne saken så lenge den er under klagebehandling.