NRK Meny
Normal

Ni reinsdyrskalver tatt av ulv - næringa fortviler

I løpet av det siste døgnet har ni reinsdyrkalver blitt tatt av ulv rundt Forborgen i Femundsmarka. Næringa fortviler over det de mener er et stadig økende problem.

Døde reinsdyrskalver

Reinsdyrkalver tatt av ulv rundt Forborgen i Femundsmarka. Rovviltkontakt i Engerdal, Bjørnar Johansen, frykter det er enda flere døde dyr i terrenget.

Foto: Bjørnar Johansen/SNO

De tre første reinsdyrkalvene ble funnet tirsdag, og i natt ble seks nye funnet i samme området. En del av kalvene er også spist på.

Frykter flere døde dyr

Rovviltkontakt i Engerdal for Statens Naturoppsyn, Bjørnar Johansen, tror ikke dette er de eneste kalvene som er tatt av ulv.

– Man må forvente at det ligger enda flere kadavre i terrenget, men vi har ikke fått leita så mye i området enda, sier han.

Reinsdyrkalvene hører til i Elgå reinbeitedistrikt, et distrikt som drives av flere familier. En av de berørte sier han er fortvila over situasjonen i området.

– Vi har fått bekrefta av SNO at det er ulv som har tatt dyra, og vi er jo i en fortvilt situasjon når vi får rovdyr inn i kalvingsområdet, sier Jon Ander Mortensson.

– Svært fortvila

Kalvingsområdet er et av de mest følsomme områdene, det samme gjelder tidspunktet for reindriften med små kalver. Nå etterlyser han beskyttelsen de er lovet i rovviltforliket.

– Der sies det at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i kalvingsområdet, og like så har vi fått en beskyttelse om at det ikke skal være ulv i reinbeiteområdet. Når så skjer er det alvorlig for næringa og vi opplever dette som svært fortvila, sier Mortensson.

Nå mener han det er rovdyrforvaltningas ansvar å få ut skadedyret. De har søkt Direktoratet for Naturforvaltningen og bedt dem om å få ut skadedyret, men han opplever en fullstendig ansvarsfraskrivelse.

– De legger alt ansvaret over på oss, og her opplever vi at det klart brytes med de intensjonene som Stortinget har lagt, sier han.

Bare starten, tror næringa

Frem til nå mener Mortensson de har vært skåna for ulv i kalvingsområdet, men det er et økende problem med grenseoverskridende ulv.

– Dersom vi ikke får en løsning på dette er jeg redd at dette bare er starten på et stort problem framover, sier han.

Nå krever de at Stortinget følger opp de premisser og føringer de har lagt, samtidig som de mener at noen må følge opp dette problemet framover. Elgåen reinbeitedistrikt har fått en muntlig fellingstillatelse på det aktuelle skadedyret, det er her han mener problemet ligger.

– Det er urimelig å legge denne belastninga over på næringa. Her trengs det effektive hjelpemidler for å ta dyret så raskt som mulig og eneste løsning er å være i luften og bruke helikopter. Grunnen til det er driftsforholda nå med lite snø og vanskelig terreng. Uten det vil vi ikke klare å ta ulven raskt, sier han.