Frykter mer ulovlig jakt

– Jeg frykter flere ulv blir felt ulovlig hvis svenske myndigheter setter ut ulvevalper fra dyreparker, sier rovdyrforsker Kristin Gangås.

Finsk Ulv

Ulovlig jakt er den største trusselen mot ulven i Norge og Sverige

Foto: Hans Gundersen

Svenske myndigheter vil sette ut 20 ulvevalper i ulike ulveflokker. Hensikten er å innføre nye gener i den svenske ulvestammen, som er sterkt preget av innavl. Rovdyrforsker Kristin Gangås ved Høgskolen i Hedmark tror dette kan framprovosere mer ulovlig jakt:

Jeg tror den siste rest av tillit til norsk og svensk ulveforvaltning forsvinner når man utfører slike kontroversielle tiltak som å sette ut ulvevalper. Jeg tror det kan føre til økt ulovlig jakt på ulv i både Norge og Sverige, sier Gangås.

Ulovlig jakt på ulv er allerede utbredt. Forskere anslår at denne typen jakt er dødsårsaken til én av to ulv i Norge og Sverige.

– Formålet er ikke å øke antall individer i ulveflokkene.

Ulv

– Poenget med å sette ut dyreparkvalper er å forebygge innavl, ikke øke antall individer i flokken, sier Kristin Gangås

Foto: Scanpix

Gangås sier formålet med å sette ut ulvevalper fra dyreparker ikke er å øke antall ulv i Sverige:

Man skal bytte ut en valp i et kull hos villulv med en valp fra dyrepark. Dette er for å få inn nye gener i ulveflokken. Dette er kun et forsøk på å forbedre genmaterialet hos svensk ulv, informerer Gangås.

Svenske myndigheter ønsker å gjøre sin ulven mer levedyktig, og håper innføring av friskt blod kan gjøre ulvene mer motstandsdyktig mot ulike sykdommer.

Vi vil ikke merke noen forskjell med hensyn til antall ulv på norsk side av grensen, sier hun.

Halvparten av dødeligheten skyldes ulovlig jakt.

Ulv

Ulovlig jakt tar livet av like mange ulv som naturlig dødelighet, lovlig jakt og påkjørsler til sammen

Forskere har funnet at så mye som 100 ulv har blitt felt ulovlig i Norge og Sverige det siste tiåret.

Det vil si at 50 prosent av dødeligheten i norsk ulvebestand skyldes ulovlig jakt.

Kristin Gangås frykter at det svenske forskningsprosjektet med å sette ut ulvevalper fra dyreparker kan forverre tilstanden:

Jeg tror det er liten aksept for prosjektet på norsk side av grensa. Jeg kan selvfølgelig kun spekulere, men jeg frykter at ulovlig jakt på ulv kan øke hvis dyreparkulv settes ut.