Mistet retten til å føre regnskap for resten av livet

Mannen som er siktet for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner fra Hadeland Energi (HE) og Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) må også sone fire år og seks måneder i fengsel.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

GROV MISBRUK AV TILLIT: Retten mener den tidligere økonomisjefen i HRB kynisk har misbrukt den tilliten han ble vist i sin stilling og på kynisk vis overveide hvordan han skulle underslå penger fra arbeidsgiveren.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Gjøvik tingrett

INGEN FORMILDENDE OMSTENDIGHETER: Retten mener det er straffeskjerpende at dette er tredje gang den underslagssiktede dømmes for økonomisk kriminalitet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Mannen i 40-årene fikk forkynt dommen på Gran og Lunner lensmannskontor i ettermiddag. Han må sone fire år og seks måneder i fengsel etter å ha underslått 20,9 millioner kroner fra sine tidligere arbeidsgivere.

Han har også blitt fratatt retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning i næringsøyemed for resten av sitt liv. Han ble også dømt til å betale til sammen 17,7 millioner kroner i erstatning til HE og HRB.

Mannen ble også dømt for brudd på regnskapsloven, bokføringsloven og ligningsloven.

Aktor Frode Aabak er fornøyd med at det har falt en dom i underslagssaken bare et halvt år etter at han ble pågrepet av politiet.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Mannen ble ansatt som økonomisjef i HRB i 2010. I mars i år ble han pågrepet og siktet for underslag av politiet i Romerike.

Økoavdelingen oppdaget underslagene nærmest ved en tilfeldighet etter at de mottok en anmeldelse mot et firma i Akershus fra Skatt Øst, hvor mannen i 40-årene stod oppført som mistenkt.

Politiet foretok nærmere undersøkelser, og oppdaget en rekke mistenkelige transaksjoner fra bredbåndsselskapets konto. Styret i HRB ble varslet, og politiet pågrep og siktet mannen for grovt underslag.

Nærmere etterforskning viste at den tidligere økonomisjefen også hadde underslått fra Hadeland Energi (HE), hvor han tidligere hadde jobbet som regnskapsmedarbeider.

Endret navn på egen konto

I rettssalen forklarte den tidligere økonomisjefen at han hadde overført penger fra HRB sine kontoer til sin egen konto ved å endre navnet på sin egen konto slik at det så ut som om interne overføringer.

Samtidig hadde firmaets nettbank en feil som gjorde at det kun krevdes en signatur for å gjennomføre betalinger og overføringer, selv om det i utgangspunktet måtte to underskrifter til for at overføringene skulle bli godkjent.

Hverken revisorfirmaet Deloitte eller andre medarbeidere i HE og HRB oppdaget noe mistenkelig ved disse «interne overføringene».

Pengene som ble underslått ble brukt til å anskaffe hus, hytter, biler og eksklusive vin- og konjakksamlinger. I tillegg hadde den tidligere økonomisjefen et høyt privat forbruk.

Ingen formildende omstendigheter

Retten mener det er særdeles straffeskjerpende at underslagene har pågått over en lang tidsperiode. I løpet av tre og et halvt år overførte mannen penger fra bredbåndsselskapet til sin egen konto:

«Siktede har kynisk overveid oppdagelsesrisikoen underveis i perioden hvor underslagene pågikk, og tatt de grep han mente var nødvendig for at ikke revisor eller andre skulle oppdage forholdet. Siktede har ved sin handlemåte på det groveste misbrukt den tillit som er vist ham i hans stilling som økonomisjef og utvist et meget fast forbrytersk forsett»

Selv om det har kommet fram i ettertid at både HE og HRB hadde manglende kontrollrutiner for å oppdage mislighold, mener retten at dette ikke kan vektlegges som en formildende omstendighet.

Retten mener den siktede gjennomførte underslagene med besluttsomhet og bevisst utnyttet de manglende kontrollrutinene.

I tillegg anser retten det som skjerpende at dette er tredje gang som mannen i 40-årene blir dømt for økonomisk kriminalitet.

I 2001 ble han dømt for grovt underslag i en bedrift hvor han også var ansatt som økonomisjef. Tre år senere ble han dømt for å ha fått urettmessig utbetalt tre millioner kroner av staten ved å sende inn fiktive momsoppgaver.

Frode Aabak

FORNØYD: Aktor Frode Aabak er fornøyd med at den siktede er fradømt retten til å føre regnskap for resten av livet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Fornøyd med rask dom

Aktor Frode Aabak la ned påstand om at den tidligere økonomisjefen burde dømmes til fem års fengsel i Gjøvik tingrett. Men selv om straffen har blitt seks måneder lavere enn det påtalemyndigheten ba om, er han likevel fornøyd med kjennelsen.

– Og det var en viktig del av dommen at han ble fratatt retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning for resten av livet. På denne måten hindres han fra å kunne begå ny økonomisk kriminalitet i fremtiden, mener Aabak.

Ifølge aktor er påtalemyndigheten aller mest fornøyd med at det allerede foreligger en dom i saken, bare seks måneder etter at mannen ble pågrepet av politiet.

– Vi er fornøyd med at vi fikk en forenklet rettergang, som har spart både politiet og samfunnet for den ressursbruken en ordinær rettssak ville ha medført, legger Aabak til.

Han tror at en ordinær rettssak ville ha ført til at man ikke hadde fått en dom i denne saken før i 2015.

Har tatt betenkningstid

Den tidligere økonomisjefen i HRB fikk forkynt dommen på lensmannskontoret i Gran og Lunner i ettermiddag. Hans forsvarer, Kenneth Strømme Gundersen, sier mannen i 40-årene nå har tatt betenkningstid på hvorvidt han ønsker å anke dommen.

Gundersen sier ankespørsmålet vil bli avklart i løpet av helgen.

– Det er i alle fall positivt at straffen har blitt mildere enn det aktor la ned påstand om i retten, sier Gundersen.

Dommen oversendes også statsadvokaten i Hedmark og Oppland, som vil ta stilling til om påtalemyndigheten vil anke dommen.