Kritikk mot styremedlemmer etter underslagssak

Et granskningsutvalg kritiserer styret i Hadeland og Ringerike bredbånd, men styremedlemmene slipper trolig unna erstatningssøksmål.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

MILLIONUNDERSLAG: Den tidligere regnskapsmarbeideren i Hadeland Energi, og senere økonomisjefen i datterselskapet i Hadeland og Ringerike Bredbånd, underslo over 20 millioner kroner fra selskapene.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Ifølge avisa Hadeland konkluderer nemlig det såkalte eierutvalget med at det ikke anbefales å gå til sak mot noen av de involverte.

En økonomisjef i selskapet ble i august 2014 dømt til fire år og seks måneders fengsel for å ha underslått rundt 20 millioner kroner fra selskapet. Mannen var tidligere straffedømt for økonomisk kriminalitet, men dette ble ikke avdekket ved ansettelsen.

Eierutvalget konkluderer nå i sin rapport med at det har vært klare mangler ved styrearbeidet, men at det ut fra en kost/nytte-vurdering ikke er hensiktsmessig å forfølge saken videre.

– Manglende tillit og åpenhet

Eierutvalget ble oppnevnt for å undersøke forskjellige aktørers eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med millionunderslaget.

I rapporten peker utvalget på at det har vært manglende tillit og åpenhet mellom styremedlemmer, og at dette kan ha vært en av årsakene til at økonomisjefen kunne tappe selskapet for store summer uten at de ble oppdaget, skriver avisa Hadeland.

Avisa har fått lese den seks sider lange rapporten fra utvalget. Der anbefales det også å bytte ut deler av styret i Hadeland og Ringerike bredbånd.