Tiltalt for underslag på nesten 21 millioner - ville betale tilbake åtte

Mannen som er siktet for å ha underslått 20,9 millioner kroner fra Hadeland og Ringerike Bredbånd og Hadeland Energi forklarte i dag at han kan betale tilbake åtte millioner.

Gjøvik tingrett

FORKLARTE HVORDAN HAN UNDERSLO: Den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd forklarte hvordan han klarte å underslå 20,9 millioner kroner fra bredbåndsselskapet og morselskapet Hadeland Energi i Gjøvik tingrett i dag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Hadeland og Ringerike Bredbånd

RISIKERER SEKS ÅRS FENGSEL: Den tidligere økonomisjefen i HRB er Mannen i 40-årene er siktet for grovt underslag samt overtredelser av regnskapsførerloven, bokføringsloven og likningsloven, og risikerer inntil seks års fengsel.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Den tiltalte forklarte for retten i dag hvordan han hadde lurt bedriftene for penger ved å endre navnet på sin egen konto. Dermed kunne han gjennomføre «interne overføringer» i bedriften som i realiteten var overføringer til hans egen konto.

Han mener han skal klare å betale tilbake rundt åtte millioner kroner av de 20,9 underslåtte millionene ved å selge eiendommer og gjenstander.

Økonomiansvarlig

Mannen i 40-årene er opprinnelig fra Hadeland, og ble ansatt som økonomimedarbeider i Hadeland Energi (HE) i 2009. Året etter ble han ansatt som økonomiansvarlig i datterselskapet Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB).

I mars i år ble mannen pågrepet og siktet for å ha underslått 20,9 millioner kroner fra sine to tidligere arbeidsgivere.

I dag måtte han avgi sin forklaring i Gjøvik tingrett.

Han er også tidligere domfelt for to tilfeller av økonomisk kriminalitet.

Aktor la ned påstand om fem års fengsel og forsvareren prosederte på fire til fire og et halvt års fengsel.

Aktor mener det er straffeskjerpende at underslagene virker veloverveide og planlagte, og at de er gjennomført over flere år.

Mannen har tidligere tilstått underslagene, og saken ble derfor ført som en forenklet tilståelsessak i tingretten i dag.

Satt av to timer i retten

Frode Aabak

BA OM TILSTÅELSESSAK: Politiadvokat Frode Aabak sier påtalemyndigheten ba om at saken skulle gå som tilståelsessak.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Det var kun den siktede som forklarte seg for retten i dag. Politiet i Vestoppland, som har hatt hovedansvaret for etterforskningen av underslagssaken, begjærte i sommer at saken skulle føres som en tilståelsessak.

En tilståelsessak er en forenklet rettergang hvor en dommer har fått utlevert alle dokumentene og bevisene i saken på forhånd, og i dette tilfellet ble det heller ikke kalt inn vitner.

Dermed ble det kun satt av to timer til at den tidligere økonomisjefen skulle avgi sin forklaring i Gjøvik tingrett i dag.

– Dette er økonomisk lønnsomt for både påtalemyndigheten og rettsvesenet, med tanke på at slipper kostnadene som følger med en rettssak som varer i flere dager, forklarte Frode Aabak, politiadvokat i Vestoppland politidistrikt til NRK.no i går.

Professor Petter Gottschalk fra BI i Oslo var til stede i retten som tilhører. Han mener det er kritikkverdig at dommeren ikke bestemte full hovedforhandling og rettssak i denne saken.

– Da ville saken blitt belyst bedre, sier Gottschalk.

Les også: Ordførere: – Må ha åpenhet i underslagssak for unngå spekulasjoner

– Viktig med offentliggjøring

Det er flere som har reagert på at saken ikke skal gå som en ordinær rettssak. Både HE og HRB er offentlig eide selskaper, og eies blant annet av de tre hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker.

Ordførerne i Gran og Lunner mener kommunen som deleier av HRB har behov for å være trygge på at slike underslag ikke kan skje igjen, og mener derfor at det er viktig å få innblikk i av som har skjedd gjennom en ordinær rettssak.

– Det viktig at allmennheten er kjent med det som har skjedd. Vi vil jo gjerne vite hvordan dette var mulig, sier ordfører i Lunner, Harald Tyrdal.

I etterkant av underslaget har revisjons- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) gjennomført en gransking av HE og HRB, på bestilling fra begge selskapene.

Etter at politiet i Vestoppland avsluttet sin etterforskning av saken i begynnelsen av juli valgte styret i HE å gi innsyn i ble det gitt innsyn granskingsrapporten av energiselskapet.

Men styret i bredbåndsselskapet har ikke villet frigi sin granskingsrapport. Dette har ført til frustrasjon blant politikere i eierkommunene.

Møter kontrollutvalgene denne uka

Styreleder i HRB, Kai Glemmestad, har forklart at styret har valgt å hemmeligholde granskingsrapporten fordi den har blitt overlevert selskapets eiere. De har satt ned et utvalg som skal vurdere hvilke eventuelle rettslige etterspill som kan komme i etterkant med tanke på erstatning.

Glemmestad opplyser at han skal orientere kontrollutvalgene i de tre Hadeland-kommunene førstkommende onsdag, hvor lederne i kontrollutvalgene får lese igjennom rapporten. Men den vil ikke bli delt ut i etterkant av møtet.

– Vi har stor forståelse for at spesielt de lokale ordførerne har behov for å se rapporten. Vi har ikke noe behov for å skjerme de, men vi har et behov for å skjerme selskapet og den prosessen som ikke er avsluttet enda, forklarte Glemmestad til NRK.no mandag.

Kai Glemmestad

KONTROLLUTVALG FÅR LESE RAPPORTEN: Styreleder i HRB, Kai Glemmestad, sier lederne i kontrollutvalgene i de tre Hadelandskommunene får lese rapporten på onsdag.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Oppdaget ved en tilfeldighet

Underslagene i HE og HRB ble oppdaget av politiet i Romerike nærmest ved en tilfeldighet etter at de mottok en anmeldelse fra Skatt Øst mot en bedrift i Akershus for brudd på skatt- og regnskapsloven.

Mannen i 40-årene hadde en ekstrajobb som regnskapsfører for dette firmaet. Ved nærmere etterforskning oppdaget politiet en rekke mistenkelige transaksjoner fra bredbåndsselskapets konto.

Politiet innkalte ledelsen i Hadeland og Ringerike Bredbånd til et møte hvor de informerte om underslaget de hadde avdekket.

Styret i bredbåndsselskapet anmeldte økonomisjefen. Politiet pågrep mannen den 19. mars i år, og tok samtidig beslag i hans bolig, to hytter, samtlige bankkontoer, biler, vinsamling og eksklusiv konjakk.

Tidligere domfelt

Den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd er dømt for økonomisk kriminalitet to ganger tidligere. Til sammen ble han dømt til fengselsstraffer på tre år og tre måneder.

I 2001 ble mannen dømt for å ha underslått 850 000 kroner mens han jobbet som økonomisjef i selskapet Elektrodistribusjon AS. Han ble dømt til ett års fengsel for underslaget, hvorav fem måneder av dommen ble gjort betinget.

Tre år senere ble mannen dømt på nytt, denne gangen for brudd på merverdiavgiftsloven og regnskapsloven.

Ved å sende inn fiktive omsetningsoppgaver på vegne av to firmaer han var involvert i hadde han urettmessig fått utbetalt om lag tre millioner kroner fra skattemyndighetene i Oppland og Buskerud.

Noen av de fiktive omsetningsoppgavene ble sendt inn til skattemyndighetene samtidig som han sonet sin første dom. Dette ble ansett som skjerpende, og han ble dømt til to år og tre måneders ubetinget fengsel.

Begge gangene hadde pengene gått til personlig forbruk og til å betale ned gjeld. Politiet i Vestoppland har tidligere slått fast at mannen i 40-årene skal ha hatt et høyt personlig forbruk før han ble pågrepet for underslagene i HE og HRB.