Bytter sviller for 50 millioner

Jernbaneverket starter en omfattende operasjon med å bytte sviller på Rørosbanen. Prosjektet koster 50 millioner og en skinnegående fabrikk gjør jobben.

Rørosbanen

OMFATTENDE: Tre tog må til for å få byttet ut svillene. Jobben på Rørosbanen tar tre uker.

Foto: Øystein Grue / Øystein Grue/Jernbaneverket

Førstkommende lørdag starter Jernbaneverket et omfattende arbeid med å bytte sviller på Rørosbanen. Svillebyttet starter 9. mai ved Hanestad, nord for Koppang, og avsluttes ved Auma, nord for Alvdal, 3. juni.

– I løpet av noen hektiske uker skal det byttes 30 000 sviller på jernbanestrekningen, de eldste skinnene er fra 1950-tallet, sier prosjektleder Jon Lillegjære i en pressemelding.

Skinnegående fabrikk

Et sporombyggingstog som er over 500 meter langt skal gjennomføre det omfattende arbeidet. Den store maskinen bytter svillene manuelt og består av tre tog.

Det første toget laster over nye sviller og tar gamle sviller tilbake. Deretter kommer neste tog som fjerner gamle sviller og ballast og legger nye sviller på plass. Skinnene demonteres og remonteres i samme prosess.

Til slutt kommer et tog som fyller på ny ballastpukk og deretter justeres sporet. Systemet har en fremdrift på over 200 meter pr. time

Tar inn etterslep på vedlikehold

De 6,85 milliardene inkluderer Gardermobanen og er en økning på vel 15 % fra 2014.

Svillebyttet til 50 millioner på Rørosbanen er ett av fornyelsestiltakene som skal bidra til å ta inn etterslepet på vedlikehold ved jernbanen. I 2014 ble det byttet sviller for 30 millioner kroner.

Jernbaneverket forklarer at passasjerene vil få en mye mer komfortabel tur etter at de 50 år gamle svillene er byttet ut.

Slik foregår jobben ved Rørosbanen:

  • Sørsiden av Hanestad. Fra 9. mai til 13. mai.
  • Nordside av Hanestad. Fra 13. mai til 17. mai og fra 27. mai til 29. mai
  • Alvdal–Auma. Fra 29. mai til 3. juni.