NRK Meny
Normal

Avviser at lege straffes for varsling

BRUMUNDDAL (NRK): Ledelsen i Sykehuset Innlandet avviser at personalsaken mot lege Even Reinertsen er en reaksjon på hans bekymringsvarsel om situasjonen på medisinsk avdeling på Gjøvik.

Ledelsen i Sykehuset Innlandet avviser at personalsaken mot lege Even Reinertsen er en reaksjon på hans bekymringsvarsel om situasjonen på medisinsk avdeling på Gjøvik.

UENIGE: Sykehusdirektør Morten Lang-Ree og lege Even Reinertsen diskuterte livlig på gangen under styremøtet til Sykehuset Innlandet i dag.

– Slik jeg ser saken nå, ser jeg ingen sammenheng mellom personalsaken og varselet, i og med at personalsaken startet opp før varselet ble avsendt, sier sjukehusdirektør Morten Lang Ree.

Lege Even Reinertsen er uenig. Han sa fra om sin bekymring for de planlagte kuttene på avdelingen lenge før han formelt sendte varselet.

– Det er helt klart en gjengjeldelse. Det er en sammenheng mellom mitt faglige varsel og at jeg har fått en personalsak som går på min lederatferd, sier Even Reinertsen.

– Økonomi foran forsvarlighet

Styret i Sykehuset Innlandet ble orientert om saken på styremøtet i Brumunddal i dag.

Sykehuset har fått en rekke reaksjoner, både på de foreslåtte kuttene på medisinsk avdeling i Gjøvik og på at det er åpnet personalsak mot avdelingssjefen.

Reinertsen sluttet som avdelingssjef på medisinsk avdeling i Gjøvik i juli i år, på grunn av uenighet om økonomien. Han ble bedt om å spare 3,2 millioner kroner på driften, noe som innebærer å kutte både sengeposter og ansatte. Det ville ikke Reinertsen gjøre. Han mener det kan gå ut over pasientsikkerheten.

I dag sier han at han som avdelingssjef fikk klar beskjed om at økonomi går foran faget og forsvarligheten.

Bekymringsbrev

Senere varslet Reinertsen også fylkesmannen i Oppland om situasjonen. På sakslista til styremøtet i dag lå det vedlagt flere bekymringsbrev:

– Fylkesmannen ber SI gi en kommentar til bekymringsmeldingen fra avdelingssjefen og orientere dem om innsparingene. Der er det opprinnelige varslingsbrevet fra lege Even Reinertsen vedlagt.

– Gjøvik KrF spør i et åpent brev til styret: «...Hvorfor kutte stillinger og senger ved en avdeling som allerede er så belastet som beskrevet ovenfor, og når SI i tillegg, etter eget utsagn, går med overskudd?»

– En delvis pensjonert nyrelege ved sjukehuset i Lillehammer skriver i et brev til sjukehusdirektør Morten Lang Ree at han er bekymret: «...Når jeg snakker med mine kollegaer på medisinsk avdeling, Lillehammer sykehus, er de tydelig engstelige for å komme med kritikk overfor ledelsen, de ønsker ikke å få samme behandling som Even Reinertsen.

Blir ekstern gjennomgang

Styremøte i Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet har bestemt at de vil ha en ekstern gjennomgang av åpenheten og personalsaken de ble orientert om i dag.

Foto: Elin Fossum

Det har altså kommet påstander om at personalsaken mot Even Reinertsen er en gjengjeldelse fra ledelsen på varselet legen kom med.

På styremøtet i dag, besluttet styret å be om en ekstern gjennomgang av saken, for å få fram fakta og se om det er noe å lære.

– Og da håper jeg konklusjonen blir at det ikke har forekommet noen gjengjeldelse. Men hvis andre enn oss kommer til en annen konklusjon, så må vi ta det til etterretning og da må vi også beklage at gjengjeldelse har forekommet, sier sjukehusdirektør Morten Lang-Ree.

Har ikke noe å frykte

– Har ansatte i Sykehuset Innlandet grunn til å frykte konsekvensene hvis de varsler om det de mener er kritikkverdige forhold?

– Nei, det mener jeg bestemt at de ikke har. Tvert i mot vil jeg oppfordre til at man varsler om forhold man mener er kritikkverdig. Vi har jo mange eksempler på at det har skjedd, og det har aldri vært reagert på det, sier Morten Lang Ree.