Mener avdelingsledere må tåle tøffe budsjettrunder

Sykepleierforbundet og Fagforbundet ved Gjøvik sykehus er sterkt uenige i at avdelingsleder Even Reinertsen ble pressa til å gå fordi han advarte mot økonomiske kutt.

Marianne Nielsen og Kristin Stensrud

UENIGE: Marianne Nielsen (t.v.), tillitsvalgt for Sykepleierforbundet på Gjøvik og Kristin Stensrud, tillitsvalgt for Fagforbundet ved Gjøvik sykehus, mener disiplinærsaken mot en avdelingssjef ikke har sammenheng med at han advarte mot økonomiske kutt.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

– Jeg er veldig glad for avdelingssjefene som velger å stå i de økonomiske rammene. Vi er alle under samme press og får samme krav uansett hvilken avdeling på sykehuset vi tilhører, sier Marianne Nielsen.

Hun er divisjonstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Gjøvik og mener avdelingsledere må tåle å stå i tøffe budsjettprosesser.

I går fortalte NRK at tre leger i løpet av de siste ti årene har sagt opp på grunn av kutt de mener går ut over pasientene. Den siste var avdelingsleder Even Reinertsen, som skal ha sagt opp fordi det ble tatt ut disiplinærsak mot ham med krav om å endre lederstil.

– Han har varsla om at de planlagte og pålagte økonomiske kuttene vil medføre en uakseptabel fare for pasientsikkerheten og så blir han møtt fra ledelsen med en personalsak. Det er skremmende, sa Aud Thoresen, overleve ved sykehuset på Gjøvik, til NRK i går.

Mener sakene er uavhengig av hverandre

Hun mener ledelsen har tatt ut disiplinærsak fordi han varsla. Dette er ikke Sykepleierforbundet og Fagforbundet enige i.

– Det er uheldig at det blir gitt inntrykk av at disiplinærsaken er direkte knytta opp mot bekymringsmeldinga, sier Nielsen.

Hun forteller at siden dette er en personalsak, kan hun ikke kommentere den ytterligere, men legger vekt på at de to sakene ikke har noe med hverandre å gjøre. Hun får støtte av Kristin Stensrud, divisjonstillitsvalgt for Fagforbundet ved Gjøvik sykehus.

– Det er forskjellige oppfatninger. Disiplinærsaken har ingenting med budsjettsaken å gjøre, sier hun.

Even Reinertsen

VARSLET INTERNT: Den nylig avgåtte avdelingslederen Even Reinertsen varslet ledelsen i Sykehuset Innlandet om at de pålagte kuttene ved medisinsk avdeling på Gjøvik kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Mener det må være rom for å varsle

Aud Thoresen er enig med Sykepleierforbundet og Fagforbundet i at det er prisverdig med avdelingsledere som står i tøffe økonomiske prosesser, men mener likevel det må være rom for å varsle.

– Faglighet må komme foran økonomi. Som helsepersonell har vi alle et pålagt krav om å si ifra dersom vi mener de økonomiske rammene blir for stramme, sier hun.

Leder i Oppland legeforening, Inger Kragh Nyhus, frykter at leger ikke lenger tør å varsle om kritikkverdige forhold, dersom de risikerer å få saken vendt mot seg.

– Vi ser at sånne saker ofte ender med at den som varsler, kritiserer eller sier ifra, får saken mot seg. Det er skummelt, for da blir det skapt en kultur hvor folk er redde for å si ifra, sier hun.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Even Reinertsen.