Sykehusansatte: –Dette er skremmende

Ledelsen i Sykehuset Innlandet reiste disiplinærsak mot avdelingssjefen ved medisinsk avdeling på Gjøvik etter at han varslet mot økonomiske kutt. Nå har avdelingssjefen sagt opp.

Even Reinertsen

VARSLET INTERNT: Den nylig avgåtte avdelingslederen Even Reinertsen varslet ledelsen i Sykehuset Innlandet om at de pålagte kuttene ved medisinsk avdeling på Gjøvik kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Even Reinertsen har varslet om at de planlagte og pålagte økonomiske kuttene vil medføre en uakseptabel fare for pasientsikkerheten. Så blir han møtt med personalsak fra ledelsen, sier Aud Thorsen.

Hun er overlege og tillitsvalgt ved medisinsk avdeling ved sykehuset på Gjøvik. Hun er en av samtlige leger på avdelingen som reagerer på hvordan sykehusledelsen behandler avdelingssjefer som varsler.

– Dette handler kun om helt ulike virkelighetsoppfatninger, sier Morten Lang-Ree, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Bedt om å endre lederstil

Jan Evensen (Gjøvik KrF) står oppreist foran en bokhylle

REAGERER PÅ PROSESSEN: Jan Evensen (Gjøvik KrF) ser partiet vil ta opp saken med helseministeren.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Den økonomiske langtidsplanen for Sykehuset Innlandet fram mot 2019 pålegger sykehuset på Gjøvik å spare 17,5 millioner kroner i 2015. Den medisinske avdelingen må kutte 3,2 millioner kroner i driften. Dette skal gjøres ved å kutte antall sengeposter og årsverk.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken. Reinertsen skal ifølge avisa ha sendt et brev til sykehusledelsen i mai, hvor han uttrykte bekymring for hva kuttene ville medføre. Han skrev blant annet at «faren for uønskede hendelser som medisinfeil, alvorlig skade og død øker».

I forrige uke sa Reinertsen opp sin stilling som avdelingssjef. Han sier til OA at det skjedde som følge av at det ble tatt ut disiplinærsak mot ham med krav om å endre lederstil. Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med Reinertsen for en kommentar.

Tredje som går på grunn av kutt

Reinertsen blir derfor den tredje i rekken av avdelingssjefer på medisinsk avdeling på Gjøvik som går fra stillingen som følge av økonomiske innstramninger.

Øystein Stubhaug sa opp jobben som avdelingssjef i 2013 i protest mot det han opplevde som et økende byråkratisert helsevesen hvor ansatte ikke blir hørt.

– Hvis man sier fra så svarer ledelsen at de ikke hørte det du sa, eller så vil de bare ikke høre. Eller så blir man møtt med at vi bare må bli flinkere og jobbe mer effektivt. Det er makta som rår, sier Stubhaug.

Øystein Stubhaug

SA OPP I PROTEST: Øystein Stubhaug sa opp stillingen som avdelingssjef ved medisinsk avdeling på Gjøvik i 2013 fordi han opplevde at økonomi var viktigere enn helsefaget.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Vil ta opp saken med helseministeren

Lokale politikere reagerer på måten avdelingslederne på sykehuset blir møtt av ledelsen.

– Denne saken har vi tatt opp på sentralt nivå. Vi skal ta det opp med helseministeren, sier Jan Evensen i Gjøvik KrF.

Han mener Sykehuset Innlandet sender et dårlig signal til de rundt 100.000 pasientene som hører til sykehuset.

Full åpenhet

Morten Lang-Ree intervjuves av journalist

FULL ÅPENHET: Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier det er full åpenhet for ansatte ved alle sykehusene i Innlandet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree sier det er full åpenhet ved sykehusene i Innlandet. Han tror dette heller handler om at det er krevende å være leder på et sykehus, og at balansen mellom økonomiske krav til drift og faglige behov kan oppleves som vanskelig.

Lang-Ree sier pasientene på Gjøvik ikke har grunn til å være bekymret for innsparingene som iverksettes.

– Vi følger situasjonen nøye. Jeg vil også presisere sykehuset på Gjøvik har samme rammeforutsetninger som de andre sykehusene i Innlandet.