Advarer mot svart helsearbeid

Etterspørselen etter private helsetjenester øker, og det medfører også at enkelte tilbyr tjenestene svart.

Vidar Bentzen sitter på kontoret foran en datamaskin.

ØKENDE BEHOV: Vidar Bentzen, daglig leder i Sør-Odal Privat omsorg/sykepleie, mener det bare vil bli større behov for private helsetjenester i fremtiden og at flere har økonomi til å betale for tjenester.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det er en del som tar på seg svarte oppdrag, som da kommer hjem for en billig penge og gjør en jobb. Det er klart at når de går ut og tilbyr en tjeneste som er langt lavere enn hva vi har muligheten til å tilby, så er det en konkurrent som vi ikke liker, sier Vidar Bentzen.

Han er daglig leder i selskapet Sør-Odal Privat omsorg/sykepleie som tilbyr private helsetjenester. De har drevet på i to år og har nå seks deltidsansatte. Oppdragene er mange og forskjellige, som opptrening etter operasjon eller sykdom, sårstell, gulvvask eller hjelp til å handle.

Oppdrag på sykehjem

Vidar Bentzen forteller at de også har hatt oppdrag på sykehjem for å gi ekstrahjelp i tillegg til den det offentlige kan bidra med.

– Vi er blitt kontaktet av pårørende som spør om vi kan komme og yte hjelp på pleieinstitusjoner, for de ser at deres pårørende ikke får nok hjelp, sier han.

Sykepleier Zahide Bentzen snakker med pasient Gerd Ottesen .

Sykepleier Zahide Bentzen i Sør-Odal Privat omsorg/sykepleie og pasient Gerd Ottesen fra Slåstad.

Foto: Ann-Lristin Mo / NRK

Og Bentzen tror det bare vil bli enda større behov for private aktører i helsevesenet.

– Dette er fremtiden. Vi ser at det helt klart er behov for mer og mer private tjenester. Pluss at flere og flere har bedre økonomi og dermed vil betale for tjenester for å ha det bedre, sier han.

Kjenner til sosial dumping

I Fagforbundet kjenner man til at sosial dumping forekommer i bransjen av private helsetjenester og utelukker heller ikke at det finnes svart arbeid.

– Det er jo en svart økonomi på flere områder av servicetjenester ellers, så dette skiller seg nok ikke vesentlig ut fra det, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Hun mener det offentlige har en jobb å gjøre for å gi et godt nok tilbud.

– Man må være veldig nøye med å sikre pasientene gode, forsvarlige tilbud. Og man må ha en bemanning som gjør at personellet som jobber i hjemmetjenestene og institusjonene, har den tid og de personellressurser som trengs for å gi pasientene den hjelpen de trenger på en god og forsvarlig måte, sier Nord.

– Slik at man ikke skal være avhengig av ekstrapleie og lommebøker, for det blir en situasjon som kan bli både uoversiktlig, ukontrollerbar og uhåndterbar etterhvert.