Lokale innsamlingsselskap svartelista

De utgir seg for å hjelpe mennesker i nød. Men 13 innsamlingsselskaper i innlandet er svartelista fordi de driver useriøst.

Telefonsalg
Foto: Morten Holm / SCANPIX

Av de 41 selskapene som står på obs-lista til Innsamlingskontrollen har 13 adresse i Hedmark og Oppland.

Dette er selskaper som stiftelsen av ulike grunner regner som useriøse.

– En del av dem som står på listen driver dette som en virksomhet først og fremst for å skaffe seg selv inntekter, sier daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen.

Han fraråder folk å gi penger til disse selskapene.

– Skor seg på folks velvilje

NRK har forsøkt å få kontakt med alle de tretten selskapene i Hedmark og Oppland. Ingen av dem har besvart henvendelsen.

– De fleste står på lista fordi de ikke har villig til å være åpne om regnskapsmessige og organisatoriske forhold, sier Hagen.

Ifølge Hagen skal minst halvparten av beløpet gå til formålet for innsamlingen. SID Norge i Hamar, som står på obs-lista, ble i 2010 politianmeldt av Forbrukerombudet fordi lite eller ingenting av selskapets innsamlede midler har gått til de angitte formålene.

Børre Hagen har inntrykk av at flere av selskapene drives av folk som skor seg på folks uvitenhet og velvilje.

I tillegg advarer vi mot enkeltaksjoner på Facebook og andre steder. Der vil ofte giverne ha liten kjennskap til hvem som står bak, og hvordan midlene forvaltes, sier han.

– Skulle rukket over alt

Hjerte for Hedmark er også på lista, som har fått flere medieoppslag for sitt arbeid med å hjelpe vanskeligstilte. De svarer ikke NRK verken på telefon eller SMS.

I en Facebook-oppdatering fra onsdag skriver Hjerte for Hedmark følgende om virksomheten: «Vi ser nå at det gikk litt fort og at ting kunne vært annerledes (...) vi brenner oss ut fordi vi gjerne skulle rukket over alt, men vi gjør ikke det. (...) Nå ser vi oss nødt til å avslutte vårt arbeide her.»

Selv om det kan være forskjellige grunner til at de forskjellige står på lista, er Innsamlingskontrollen tydelige i sin oppfordring:

– Man bør si nei takk hvis man får en telefon fra disse selskapene, sier Hagen.