NRK Meny
Normal

Barnelege: – Flere barn bør få ADHD-medisin

– Det er en seiglivet myte at barn medisineres mer og mer for ADHD i Norge, mener barnelege Henning Aabech. Han mener flere barn enn i dag bør få behandling.

Ritalin-tabletter

Overlegen er kritisk til framstillingen om en eksplosjonsartet økning i medisinbruken. Han mener bruken av ADHD-medisin har stabilisert seg.

Foto: Creative Commons (Flickr) - Steve Roman

Mer enn 34.000 nordmenn får medisiner mot ADHD, noe som er en tredobling på ti år. Men barnelegen har sett seg lei på oppfatningen om at leger for lett gir urolige barn diagnosen ADHD og skriver ut medisiner.

– Tall tyder på at vi ikke har diagnostisert nok. Det er for mange som ikke har fått diagnose og dermed ikke den hjelpen de bør ha, sier Aabech.

Aabech, som er barne- og overlege ved den fylkesdekkende poliklinikken ved BUP Østfold, sa dette på et foredrag Sykehuset Innlandets fagdagen om ADHD i dag.

– Ingen økning i medisinbruk

Henning Aabech

Barne- og overlege ved den fylkesdekkende poliklinikken ved BUP Østfold, Henning Aabech, holdt foredrag under fagdagen om ADHD i Hamar.

Foto: Stine Vandevjen Olsen / NRK

Overlegen er kritisk til framstillingen om en eksplosjonsartet økning i medisinbruken. Etter at medisinbruken økte dramatisk en periode, viser tall fra Reseptregisteret at dette har stabilsert seg de siste åra.

– De siste fire-fem årene har det ikke vært noen økning i sentralstimulerende legemidler til barn og unge under 19. Det mens det i media står mye om dramatisk økning, sier Aabech.

– Men Norge ligger jo i verdenstoppen når det gjelder medisinering av ADHD?

– Norge ligger langt framme med å bruke behandlingen, vi begynte mye tidligere enn Danmark og Sverige. De tallene vi har for behandling med medikamenter i ligger på det nivået man kan forvente ut fra hvor mange som har tilstanden, sier han.

Nye retningslinjer skal hjelpe lærere

Til høsten kommer det nye retningslinjer for behandling av ADHD fra Helsedirektoratet som skal være mer forpliktende enn den gamle veilederen.

Avdelingssjef i BUP Oppland, Bjørg Antonsen, håper at disse sammen med helseregionens retningslinjer skal gjøre lærere, barnehagepersonell og andre tryggere på hva de skal gjøre.

Ritalin-esker

Ritalin er det mest brukte sentralstimulerende middelet mot ADHD.

Foto: Brukeren unfolded på Flickr under Creative Commons-lisens BY-SA 2.0

– Vi vil i større grad kunne begrunne at vi har gjort utredning og behandling utfra myndighetenes klare og tydelige anbefalinger og derfor være på trygg grunn i forhold til forsvarlig prakis, sier Antonsen.

Blant de statlige retningslinjene kommer blant annet et kapittel om hva skolene skal gjøre for å gi elever med ADHD-tilpasset opplæring, og medisinering blir også et tema.

Barnelege Henning Aabech ser fram til tydelige føringer fra myndighetenes side.

– Retningslinjene kan være et viktig redskap for å finne de barna det gjelder. Jeg er litt spent på anbefalingene, særlig når det gjelder medikamenter, sier Aabech.