– En meget grundig redegjørelse

Aktor Thorbjørn Klundseter er fornøyd at retten hørte på ham, og dømte Rune Øygard i tråd med hans påstand.

Aktor Torbjørn Klundseter kommenterer dommen.

Aktor Torbjørn Klundseters reaksjon på dommen

Rune Øygard ble i Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til fire års fengsel for overgrep. Det er samme straff som Klundseter krevde i sin sluttprosedyre.

– Vi er tilfreds med at retten har fulgt påtalemyndighetens argumentasjon for hvorfor han skal domfelles, og begrunnelsen for hvilken straff han skal ha, sier Klundseter til NRK.

Statsadvokaten sier han er fornøyd med at retten har vurdert bevismaterialet på samme måte som aktoratet.

– Retten har, slik jeg har hørt opplesingen, foretatt den helhetsvurderingen av bevisbildet slik som påtalemyndigheten hele tiden har sagt at man må gjøre.

Les også: Stoltenberg: – Dommen er alvorlig
Les også: Skal diskutere Øygards skjebne

– Jeg skal også være overbevist

Thorbjørn Klundseter 01.11.12

Aktor Thorbjørn Klundseter mener dommen er grundig og riktig.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Klundseter skryter også av den grundige dommen, som tok nærmere tre timer å lese opp.

– Etter en meget grundig redegjørelse for bevisresultatet har retten landet på at de fester lit til fornærmedes forklaring, sier Klundseter.

Han understreker at det totale bevisbildet skal vurderes, og at retten skal finne det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig.

– Retten skal være overbevist om at alle vilkårene for straffbarhet er til stede. Jeg skal også være overbevist på samme måte som retten skal være når jeg tar ut tiltale, sier Klundseter.

Øygard anket dommen på stedet . Dermed kommer saken opp for en jury i Eidsivating lagmannsrett i april neste år.

NRK fulgte domsavsigelsen direkte. Les referatet her.

Domsslutningen i rettssaken mot Rune Øygard.

VIDEO: Se domsslutningen i Øygard-saken.