Øygard godtar ikke dommen

Ap-ordføreren Rune Øygard anker overgrepsdommen på fire års fengsel. Dermed er det duket for en ny rettsrunde våren 2013.

Rune Øygard ble dømt til fengsel i fire år for overgrep og anket dommen på stedet.

SE VIDEO: Rune Øygard anket dommen på stedet.

Mandag dømte Sør-Gudbrandsdal tingrett Øygard til fire års fengsel, og til å betale den fornærmede jenta 150.000 kroner i erstatning.Tingrettsdommen er enstemmig og i samsvar med aktors påstand.

Begge parter har mulighet til å godta dommen, anke på stedet eller å ta betenkningstid.

Øygard anket dommen på stedet, slik han også hadde varslet i forkant. Dermed er ikke dagens dom rettskraftig, og partene må belage seg på nok en runde i retten der hele saken skal gjennomgås på ny.

Øygard ønsker også en ny behandling av erstatningsspørsmålet.

Domsslutningen i rettssaken mot Rune Øygard.

Se video fra domsslutningen i Øygard-saken.

Ny rettssak i april 2013

Det er allerede satt av seks uker til en ankesak i Eidsivagting lagmannsrett, med oppstart i slutten av april 2013.

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen ba under prosedyrene om full frifinnelse for sin klient, og mente aktors påstand var altfor streng.

Tingrettsdommerne forkynnet mandag at de fester lit til jentas forklaring om at den nå permitterte Vågå-ordføreren har forgrepet seg på henne mer enn 50 ganger over en toårsperiode, og at det første overgrepet skjedde da jenta bare var 13 år gammel.

Fire års fengselsstraff er ifølge dommerne i tråd med eksisterende rettspraksis fra liknende saker. De fant heller ingen formildende omstendigheter, men snarere en rekke straffeskjerpende forhold.

Øygard risikerte ti år bak lås og slå dersom retten fant han skyldig etter det mest alvorlige tiltalepunktet. Seksuell omgang med en mindreårig under 14 år kan etter Straffelovens paragraf 195 straffes med inntil ti års fengsel.

Kommentar Olav Rønneberg

Kommentar fra NRKs krimekspert Olav Rønneberg

Trekker seg som ordfører

Rune Øygard (Ap) trekker seg som ordfører i Vågå etter overgrepsdommen.

Det bekreftet hans forsvarer Mette Yvonne Larsen etter domsavsigelsen.

– Øygard trekker seg som ordfører for å ta hensyn til samfunnet i Vågå, sier Larsen til NRK.

Øygard har hatt permisjon fra ordførervervet med full lønn mens saken har vært oppe til behandling i rettssystemet. Øygard har selv bedt Vågå kommune om å stoppe lønnsutbetalingene hans under en forlenget persmisjon i 2013.

Selv om tingrettsdommen ikke er rettskraftig, varsler Vågå Ap et ekstraordinært lokallagsmøte allerede mandag kveld, der de skal diskutere Øygards videre skjebne i partiet.

Dommer Torunn Kvisberg sier retten finner det bevist at Rune Øygard hadde rundt 50 samleier med den fornærmede jenta.

Dommer Torunn Kvisberg sier retten finner det bevist at Rune Øygard hadde rundt 50 samleier med den fornærmede jenta.