Vil skyte 42 ulver – sterke reaksjoner på begge sider

Naturvernforbundet mener dette vil utrydde nesten all ulv i Norge. Bondelaget mener det er helt nødvendig. NJFF i Hedmark er kritiske til at Slettåsflokken slipper unna.

Ulv

Regjeringa åpner for å skyte 42 ulver i vinter. Det vekker reaksjoner.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen på dagens pressekonferanse der han informerte om de nye vedtakene i ulvesaken.

Foto: NRK

Regjeringa åpner for at i alt 42 ulver kan skytes i vinter, 24 utenfor ulvesona og 16 innenfor.

For å få i gang igjen lisensjakta utenfor sona, som ble stoppet av domstolen i november, har departementet gjort et nytt vedtak. I tillegg kom Helgesen med avgjørelsen om jakt innenfor ulvesona. 16 ulver kan tas ut i Julussaflokken og Osdalsflokken, men Slettåsflokken skal få leve.

– Utrydder nesten all ulv

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Naturvernforbundet raser og mener dette vil utrydde nesten all ulv i Norge.

– Å skyte tre firedeler av Norges ulvebestand er ingen måte å forvalte en kritisk truet art på, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Dette utrydder nesten all ulv i Norge. Helgesen handler i strid med internasjonale forpliktelser, norsk lov og Stortinget. Han bruker de svenske ulvene som brekkstang for å skyte nesten all norsk ulv. Det er uansvarlig, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

Uenige om hvor farlig ulven er

Norges Bondelag mener det er helt nødvendig å ta ut så mange ulver. De er fornøyd med de nye vedtakene.

Einar Frogner

Einar Frogner i Norges Bondelag er fornøyd med vedtakene.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Ja, vi mener det er helt nødvendig hvis vi skal opprettholde beitebruken og slippe lidelse på sauen neste sommer, sier Einar Frogner, som er rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Han mener de ville få nye ynglinger og en ukontrollerbar situasjon neste år, hvis ikke bestanden blir tatt ned nå.

Verdens naturfond (WWF) som saksøkte staten og fikk stoppet lisensjakta, er ikke enig i at det er nødvendig å ta ut så mange ulver av hensyn til beitedyra.

– Vi forstår veldig godt at det er en stor belastning for dem som opplever at deres dyr blir tatt av ulv. Men det er altså under to prosent av sauene som blir tatt hvert år som blir tatt av ulv, sier Ingrid Lomelde.

Skuffa over at Slettåsflokken går fri

Norges Jeger- og fiskeforening i Hedmark er fornøyd med at jakta kan settes i gang igjen og at Osdalsflokken og Julussaflokken kan tas ut. Men de er sterkt kritiske til at ikke Slettåsflokken også kan skytes.

Bente Øverås viser hvor ulven gikk i morges.

Miljøminister Vidar Helgesen på besøk i Slettås, der han får høre hvordan ulven påvirker hverdagen til de som bor der.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hovedutfordringen er at departementet ikke imøtekommer Stortingets vedtak, hvor ulvesona i praksis gjøres til et rovdyrreservat. Den lokale bestemmelsesretten til rovviltnemndene settes også til side, sier Knut Arne Gjems i Hedmark NJFF.

Les også:

Flere saker fra Innlandet