– Viktig med en helhetlig plan for Innlandet

– Innlandstragien skal sette dagsorden og gi oss visjoner for en hel landsdel i mange år framover. Det sa Jens Stoltenberg da han fikk overrakt planen på Gjøvik fredag.

AP presenterer Innlandsstragien

Jens Stoltenberg mottok i formiddag strategiplanen for Innlandet.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Det var en opplagt og energisk partileder som mottok planen fra Arbeiderpartiet i Hedmark og Oppland i dag. Han mener de med denne vil sette Innlandet på dagsorden og få mål å strekke seg mot. Han viste til hva man har fått til i Nord-Norge etter at de fikk sin strategiplan.

– Det er viktig å få en helhetlig plan som sier noe om visjonene for en hel landsdel. Den økte oppmerksomheten kommer til å utløse mange nye tiltak vi ikke aner noe om nå, slik det skjedde i nord, sa Stolteberg.

Les også: Forskjellige reaksjoner på strategiplanen for Innlandet

Det var på landsmøte i vinter at Arbeiderpartiet vedtok å lage en egen Innlandsstrategi og etter det har Knut Storberget og Kjersti Stenseng ledet et utvalg som i dag overleverte sitt dokument til Jens Stoltenberg.

Planen inneholder 10 punkter med hovedsatsinger med blant annet et forskningsløft for Innlandet, nye utdanningsmuligheter, såkornfond og tiltak for skogsektoren og landbruket.

Les hele strategiplanen på sidene til Hedmark Arbeiderparti.

Jens Stoltenberg og Rigmor Aasrud på vei til framleggelse av Innlandsstragien.

Jens Stoltenberg og Rigmor Aasrud på vei til pressekonferanse i formiddag, sammen med rektoren ved Høgskolen på Gjøvik, Jørn Wroldsen.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Lover forskningsløft

– Mye går bra i Hedmark og Oppland, men vi har utfordringer som det er viktig å gjøre noe med, sa 1. kandidaten i Oppland, Rigmor Aasrud, da hun presenterte planen i dag. Det viktigste er at vi må satse mer på forskning i Innlandet, fortsatt hun.

Derfor vil de ha styrking av forsknings- og utdanningsmiljøene, særlig innenfor skogs- og landbruksnæringen, informasjonssikkerhet, innovasjon i offentlig sektor, helseteknologi og reiseliv. Det pekes også særlig på forskningsmiljøene på Raufoss.

Nye utdanningsmuligheter

AP i Innlandet vil også ha nye utdanningstilbud ved høyskolene. Det foreslås å utvikle høyskolen på Rena til en handelshøgskole, treårig politiutdanning ved Politihøyskolen i Kongsvinger og styrking av forskningsmiljøene ved høgskolene på Gjøvik og Lillehammer.

I tillegg vil de legge til rette for et kompetansesenter for folkehelse ved Høgskolen i Hedmark.

Større vogntog

– Landbruket og skognæringen er viktig for Hedmark og Oppland og vil være ryggraden også i framtida, sier Aasrud.

De vil tillate vogntog utover 60 tonn og 24 meter der veistandarden tillater det, samt utbygging av skogsbilveier. For å utvikle nye produkter i jord- og skogbruket vil de opprette et senter for bioøkonomi i Innlandet.

Andre forslag:

I tillegg foreslås det i rapporten å:

  • sette ned et utvalg for næringsutvikling etter modell av Sørlandsutvalget.
  • sikre rask felling av rovdyr som gjør skade.
  • gjøre Innlandet til en forsøksregion for nye satsinger i NAV som skal aktivisere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet.
  • gjennomføre samferdselstiltak med dobbeltspor til Lillehammer innen 2030, plan for Gjøvikbanen, opprustning av Kongsvingerbanen og videre utbygging på E6 til Lillehammer på sikt.

Lover handling

Jens Stoltenberg legger vekt på at de vil ha et langsiktig perspektiv med denne planen, men understreker at det ikke betyr at det ikke skal gjennomføres tiltak raskt.

– Vi skal gjøre noe med en gang, sier han og lover blant annet å raskt se på forslaget om å sette ned et utvalg for næringsutvikling.

Stoltenberg på Hamar

Etter å ha lagt fram strategien på Gjøvik, la Jens Stoltenberg, Knut Storberget og Rigmor Aaserud fram det samme dokumentet på Hamar.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK