NRK Meny

Vil utvide løypenettet

Ei strekning på tre kilometer i luftlinje er det som mangler for at skuterløypene på Varangerhalvøya skal henge sammen. Det vil Vadsø Høyre endre på. Johnny Aikio foreslår å utvide løypenettet og sammenkoble de eksisterende skuterløypene mellom Vadsø og Vestre Jakobselv. Varaordfører Otto Strand i KRF, støtter forslaget