NRK Meny

Vil øke budsjett med 40 millioner

Kommunestyret i Hammerfest vedtok i juni 2015 at prisen på å bygge nye Baksalen skole skulle komme på 203,6 millioner kroner. I saksdokumentene som legges fram for Styret for kultur, omsorg og undervisning 2. mars, for Formannskapet 3. mars og så kommunestyret 17. mars, foreslår rådmannen å øke budsjettrammen med 40 millioner kroner, skriver ifinnmark.no.