NRK Meny

Vannavstenging i Mehamn

Teknisk etat har sendt ut varsel om vannavstenging i Mehamn. Det oppstod en større lekkasje på hovedforsyningsledningen til Mehamn vannverk i helga. I forbindelse med reparasjonen er det nødvendig å stenge av vannforsyningen til Mehamn i en periode fra kl. 09:00 og noen timer utover dagen. Abonnentene må påregne noe grums i vannet like etter at vannet er satt på igjen.