Utelivsstøy i Hammerfest

Hammerfestpolitiet har måtte håndtere flere ordensforstyrrelses- og feststøysaker i løpet av natten. Blant annet måtte politiet rykke ut i sentrum for å hanskes med en kvinne og en mann som bedrev hærverk på blomster. Kvinnen vil bli anmeldt. I tillegg har politiet i byen to ganger måtte bortvise personer fra utesteder. Dette melder finnmarkspolitiet på Twitter.