Uakseptabelt statsbudsjett

Finnmarks fylkesstyre i Kommunesektorens Organisasjon mener kommunene i Finnmark kommer klart dårligst ut i regjerings forslag til statsbudsjett for 2018. «Stortinget må ta grep og rette opp den ubalanse som skapes mellom distrikt og sentrum i forslaget,» skriver de i en pressemelding, hvor de krever et kommuneopplegg hvor distriktspolitiske virkemidler som småkommunetilskudd, regionaltilskudd, og nordnorgestilskudd prisjusteres.