Tvangsmult gir positiv effekt

Ordningen med tvangsmulkt ble innført fra 1. januar i år. Skatt Nord opplyser at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt, og at antall virksomheter som ikke har leverte opplysninger innen fristen i år er nesten halvert sammenlignet med fjoråret. Tidligere var det kun et forsinkelsesgebyr, en sanksjon som hadde langt mindre konsekvens for bedriftene. Det skriver SpareBank Nord-Norge.