Tror det kommer jernbane til Finnmark

En jernbane mellom Finnmark og Finland er mer realistisk enn noen gang, mener regionsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak. Gjennom sitt arbeid i Barents Transportplan, har han fulgt diskusjonen og planene om en arktisk jernbane i mange år.

Kenneth Stålsett

Daglig leder Kenneth Stålsett i Sør-Varanger utvikling, ønsker seg en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

En togbane mellom Kirkenes og Rovaniemi har lenge vært vurdert i nasjonal transportplan. Nå er Finland og Norge i gang med en felles mulighetsstudie hvor de undersøker blant annet lønnsomheten for en arktisk jernbanelinje, skriver Hight North News.

Dette gjør at regionsjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak, tror planene om en jernbane kan bli en realitet.

Tilgang til den nordlige sjørute

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Region Nord, vil legge til rette for jernbane når de planlegger ny havn i Kirkenes.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– En arktisk jernbane er det først og fremst finske interesser som driver fram. De ser behovet for en togbane for å få en rett link opp til den nordlige sjørute, og til alt man forventer skal skje i Barentshavet, sier Torbjørn Naimak.

Han mener det er strategiske grunner som er det viktigste motivet for å drive fram en sånn jernbane opp til Kirkenes.

For Statens vegvesen betyr en framtidig jernbane at de nå legger til rette for det i planene de har for en ny havn i Kirkenes. Naimak mener en framtidig arktisk jernbane må ende opp i en havn, og en transportterminal.

– Vi må legge til rette for en mulig arktisk jernbane til den nye havna i Kirkenes, og ikke ta beslutninger som vil blokkere for dette arbeidet, sier Torbjørn Naimak.

Jernbaneprosjekt Rovaniemi - Kirkenes

Ordfører Rune Rafaelsen håper og tror at en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi kan bli en realitet.

Foto: Grafikk: Kirkenes Næringshage

Viktig at Norge engasjerer seg

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen, er glad for at en felles mulighetsstudie nå er i gang. Han mener det er viktig at Norge engasjerer seg, i stedet for å la Finland og EU lede det hele.

Jernbane fra Finland er en av Rafaelsens store tanker. Nå ser han en jernbane som et realistisk framtidig prosjekt.

Rune Rafaelsen

Jernbane til Kirkenes er en av ordfører Rune Rafaelsens store tanker. Nå ser han det som et realistisk prosjekt.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Det er svært realistisk fordi det her er et initiativ som kommer fra finsk side, med støtte fra EU. Det som gjenstår nå er at Norge tar tak i det her, sier Rune Rafaelsen.

Ordføreren mener det mest realistiske er en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi.

– Det virker som om den prosessen er i ferd med å bli forstått nå, så jeg håper den norske regjeringen går i gang med det her på en konstruktiv måte og får realisert denne jernbanen.

Åpner opp for Europa

Rune Rafaelsen mener en jernbane gir hele Europa tilgang på ressurser som finnes i nord. Det kan også gi økt turisme.

Rushfeldt

Direktør for gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfelt, tror åpning av finske gruver kan gjøre en jernbane lønnsom.

Foto: Allan Klo / NRK

Øystein Rushfelt, som jobber på spreng for å realisere gruveplaner i Kvalsund, mener det er mineraler som kan være bærebjelken. Det kan gjøre en arktisk jernbane lønnsom, og nødvendig.

– I Finland har de åpnet flere nye gruver, og jeg tror en forbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes er mest realistisk. Men det er et langsiktig perspektiv på det, sier han.