Trekker seg

Helga Pedersen ble i november formelt valg som Arbeiderpartiets presidentkandidat til Sametinget i forkant av sametingsvalget neste høst. I dag har hun valgt å trekke seg, opplyser hun overfor Nordlys. Hun forklarer til avisa at bakgrunnen er Arbeiderpartiets sametingsgruppes hardkjør mot NSR i Sametingets behandling av budsjettforslag. Det endte med at Aili Keskitalo ble kastet fra presidentvervet sammen med sitt sametingsråd.