Tre ukers fengsel for angrep på NAV-ansatt

Finnmarkingen slo saksbehandleren og presset henne inn i et hjørne. Nå er hun dømt til fengsel. NAV har besluttet å utestenge flere voldelige brukere for å skjerme sine ansatte.

NAV-kontor

UTESTENGT: NAV-ansatte har blitt nødt til å øve på å takle vold og trusler. I Finnmark er en rekke voldelige brukere nektet å oppsøke NAV-kontorene.

Foto: NRK

Kvinnen i 40-årene møtte hos NAV i desember i fjor og krevde penger til en ny madrass umiddelbart. Da hun fikk vite at hun måtte skaffe dokumentasjon og søke skriftlig, ble hun etter hvert så sint at hun rev søknaden i to, kastet den på saksbehandleren og ba henne dra til helvete.

Da saksbehandleren ville geleide klienten ut, ble hun slått i skulderen og presset inn i et hjørne, før hun til slutt fikk hjelp av en mannlig kollega.

Nå har Øst-Finnmark tingrett dømt kvinnen til 21 dagers ubetinget fengsel for vold mot offentlig tjenestemann.

– Handlingen fremstår lite gjennomtenkt og delvis spontan. Likevel er det ikke tvil om at voldsutøvelsen har vært en del av det press tiltalte la på fornærmede
for å få henne til å kvittere ut en seng, heter det i dommen.

Mindre vold på kontoret

Etter drapet på en NAV-ansatt i 2013, kom det fram at 3800 ansatte i etaten hadde opplevd direkte trusler.

Men sike hendelser er blitt sjeldnere i Finnmark. NAV har lykkes i jobben med sikkerhet og beredskap, ifølge avdelingsdirektør Unni Pedersen.

– Vi har hatt positiv utvikling over år. Hendelsene med vold og trusler er halvert i forhold til samme periode i fjor, nettopp fordi vi har gjort en målrettet jobb og hatt øvelser i kontorene.

– Hva slags øvelser er det snakk om?

– Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer, men vi øver på situasjoner som kan oppstå.

Utestenger de voldelige

Unni Pedersen

Avdelingsdirektør Unni Pedersen i NAV Finnmark har selv erfaring fra politiet, som arkivbildet viser. Vold og trusler er halvert siden i fjor etter at etaten har jobbet med sikkerhet og beredskap.

Foto: Arnstein Jensen

– De voldelige brukerne blir utestengt fra kontorene. Det er ogå et forebyggende aspekt, sier Pedersen.

NAV har nemlig anledning til å fatte vedtak om at brukerne ikke får møte opp hos etaten når det passer dem.

– Vi har plikt til å bistå dem uansett. Men de kan la seg representere av en fullmektig, ringe oss, bruke NAV på nett, eller avtale et brukermøter på politistasjonen. Vi kan også møte dem hos kommunen, sier Pedersen.

Politiet stiller opp

Hun har ikke nøyaktig tall på hvor mange som er utestengt, men det dreier seg om et ensifret antall i Finnmark. Så langt har de respektert vedtakene om at de ikke får møte opp personlig hos NAV.

Pedersen kom til NAV fra stillingen som lensmann i Vadsø. I dag synes hun samarbeidet med politiet er bra.

– De kommer fort når vi har behov for dem. Det er nulltoleranse for vold og trusler.