Strippet alle innsatte som skulle på sikkerhetscelle

Sivilombudsmannen sier de fikk et godt inntrykk av Vadsø fengsel, men anbefaler at de endrer rutinene sine når det gjelder kroppsvisitasjon.

Vadsø fengsel

UTEN KLÆR: Under befaringen fra Sivilombudsmannen ble det uttalt at bekledning på sikkerhetscelle ville variere med behov, men at man normalt ga trusen tilbake.

Foto: Bård Eirik Buljo / Vadsø fengsel

Sivilombudsmannen hadde et uvarslet besøk i Vadsø fengsel i mai.

I rapporten påpekes det at kroppsvisitasjon med full avkledning blir gjennomført som rutine når noen settes på sikkerhetscelle.

Dette skjer selv om det ikke ligger noen fare for selvmord eller selvskading.

Dette er ifølge Sivilombudsmannen i strid med den europeiske torturforebyggingskomités (CPT) anbefalinger.

– Vi mener det bør foretas individuell vurdering av hver innsatt, for å se om det er behov for slik fremgangsmåte. Formålet er å forhindre at gjenstander tas med til selvskading, men dette er jo ikke alltid en risiko og da trenger man heller ikke kle dem naken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Nakne på sikkerhetscelle

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

Det forekommer også at innsatte er nakne på sikkerhetscellen.

– Fengselet bør sikre at innsatte aldri må være nakne under opphold i sikkerhetscelle, skriver Falkanger.

Fengselets skriftlige rutiner tyder på at de innsatte ikke tilbys klær utover truse etter kroppsvisitasjon.

Under befaringen ble det uttalt at bekledning på sikkerhetscelle ville variere med behov, men at man normalt ga trusen tilbake. Det fremkom likevel at det kunne skje at innsatte var nakne på sikkerhetscellen.

– Det har vært eksempeler på at de har vært nakne, og det mener vi bør unngås, sier han.

Fengselet oppga at de ikke hadde spesialklær til bruk ved overhengende selvmordsfare.

Innsatte som hadde opplevd å bli plassert på sikkerhetscelle uttalte til Sivilombudsmannen at de hadde fått beholde en truse etter kroppsvisitasjonen.

Gode tilbakemeldinger

Bortsett fra dette punktet, mener Sivilombudsmannen at innsatte i Vadsø fengsel opplever at sikkerheten og de grunnleggende behovene blir godt ivaretatt.

Ifølge rapporten har et klart flertall av de innsatte gitt de ansatte svært gode tilbakemeldinger og de fleste opplevde at betjentene var imøtekommende og at de tar seg tid til å ivareta den enkeltes behov.

– Helhetsinntrykket er at både ledelsen og de ansatte strekker seg langt for å sikre en oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes behov i Vadsø fengsel, sier sivilombudsmannen.

– Vi har et godt inntrykk av fengselet i Vadsø, sier Falkanger.