NRK Meny

Stenger Goliat-plattformen

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret. Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet, hvor el-sikkerheten på plattformen ble gjennomgått. Det er Teknisk Ukeblad som melder dette.