Stemte nei til fylkessammenslåing

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at sammenslåing med Troms er uaktuelt.

Nytt Nord-Norge

En sammenslåing av de nordligste fylkene og avskaffelse av fylkeskommunene har vært en debatt som har gått i mange år. Nå er det nedstemt i Finnmark.

Foto: Frank Johansen og Bing/Microsoft Corporation / NRK

Kommunal Rapport skriver at i fylketstinget har Høyre vært på for å starte dialog med Troms, og har ønsker å avklare muligheter og konsekvenser ved en sammenslåing. I følge nettstedet var Frp, KrF og Venstre veldig for å kunne slå sammen fylkene og dermed avskaffe fylkeskommunene, men Ap, SV, Sp og Kystpartiet satte ned foten.

Dermed ble det nei til sammenslåing i denne omgang.

Ønsket sammenslåing for å samle nordområdene

Fylkesrådsfører Knut Werner Hansen i Troms ytret i et tidligere intervju med NRK at han synes en felles region er en god idé dersom det blir færre kommuner.

– Nord-Norge kan opptre mer samlet mot makten i Oslo. Det er der de har penger og makt til å gjøre politikk. Vi ønsker å gjøre en bedre jobb for å få gjennom våre interesser, og per i dag er vi for splittet opp, sier Hansen.

Han mener at en felles nordnorsk region avhenger av at fylkeskommunene legges ned, da vi kan ikke ha fire forvaltningsnivåer.

Finnmark i særstilling

Kommunal rapport trekker frem tre av de totalt fjorten punktene som var i vedtaket i fylkestinget.

En av grunnene til at Finnmark skal bestå som eget fylke er særstillingen det har som grensefylke til Russland. Det trekkes frem at Finnmark i dag er en av få aktører nasjonalt og internasjonalt som har gode dialogarenaer med russiske aktører og regionalt politisk nivå i Russland.

Norsk-russisk grense i Grense-Jakobselv

Finnmarks forhold og dialog med Russland var en av grunnene til at fylkestinget ønsket å la Finnmark forbli et eget fylke.

Foto: Aaserud Lise / Scanpix

Et annet poeng som kommer frem i artikkelen er særstilling i forhold til eiendomsretten til arealene i fylket. Her frykter man at sammenslåingen skal medføre tap av kontroll og styring over viktige naturressurser, som per i dag kan gi lokale og regionale ringvirkninger i Finnmark.

Avsluttningsvis står det at Finnmark fylkeskommune mener at oppgaver skal overføres fra det regionale statlige nivå (fylkesmannen) til det regionale folkevalgte nivå (fylkeskommunen) og at Finnmark må bestå som eget fylke.