Språkforsker: – Storregionen bør hete Finnmark

Når Finnmark og Troms slås sammen bør navnet Finnmark beholdes. Det foreslår stedsnavn-spesialist.

Hva skal regionen hete?

Navneforsker mener den nye regionen med Troms og Finnmark bør hete Finnmark. Det er Stortinget som til slutt skal avgjøre hva det nye fylket skal hete.

Foto: NRK

Tom Schmidt

Tom Schmidt er professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

Professor i navneforskning ved Universitetet i Oslo og han har stedsnavn som spesiale. Scmidt mener det er lite lurt å fjerne Finnmark som fylkesnavn.

– Jeg synes det er veldig dumt. Det er et navn med veldig lang tradisjon. Prinsipielt synes jeg man skal tenke seg lenge om før man endrer stedsnavn, sier han.

– Folket må bestemme

På gata i Tromsø og Alta er befolkningen delt på hva den nye regionen bør hete. Gry Elisabeth Mortensen i Alta mener i alle fall det er befolkning som burde bestemme hva det nye fylket skal hete.

– Det kommer til å bli et helsikes leven før man blir enige om noe som helst. Det blir vanskelig men det er vi som er nødt til å gjøre det. Og det må selvfølgelig bli hetende Finnmark, sier hun.

Hanna Olsen i Tromsø er ikke helt enig med Mortensen i Alta.

– Jeg synes egentlig at Troms bør være med, ikke bare Finnmark, sier hun.

Gry Elisabeth Mortensen

Gry Elisabeth Mortensen er klar på at den nye regionen bør hete Finnmark.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Vanskelig å bli enige

Professor Scmidt legger ikke skjul på at han tror navnespørsmålet vil skape debatt.

– Skulle man velge Troms som navn blir folk i Finnmark gærne, og omvendt. Det er et dilemma dette. Men jeg synes man skal gå for det navnet som har lengst tradisjon. Jeg mener at Finnmark er et eldre navn enn Troms, sier han.

Ifølge Scmidt kommer navnet Troms fra Tromsø amnt. Amtene ble kalt fylke etter 1718. Mens Tromsø er laget av Troms Øy.

– Folk er klar over hva Troms er. Men jeg synes det ville vært veldig synd om Finnmarksnavnet forsvant, sier han.

Finnmark stammer fra finnene eller samenes land. Mark brukes også som landskapsnavn som Telemark og Danmark sier Scmidt.

– Fra gammelt av betyr mark et grenseområde, sier han.

Hadde Nordland vært en del av den nye regionen tror Scmidt det hadde blitt enklere.

– Da hadde det vært greit å kalt alt for Nordland. Nordlanda eller på riksmål; Nordlandene. Det var opprinnelig alt som var nord for Trøndelag, sier han.

Troms og Finnmark
Foto: NRK