NRK Meny

Skal opprettholde sykehustilbudet

Det er kommet kraftige reaksjoner på planene om det nye sykehuset i Hammerfest. Både antall sengeplasser og operasjonsstuer skal være foreslått redusert fra antallet som er i dag: – Men dagens tilbud ved sykehuset i Hammerfest skal opprettholdes sier prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi ved Finnmarkssykehuset.