Sex-anklager mot bestefar avfeid som oppspinn

Kvinnen hevdet samleiene startet da hun var 12 år gammel, men tingretten mente hun hadde livlig fantasi.

Øst-Finnmark tingrett

FRIKJENT: Flertallet i Øst-Finnmark tingrett mente barnebarnet hadde for mange grove og falske anklager på samvittigheten til at hun kunne tas alvorlig.

Foto: Stian Strøm / NRK

Tiltalen mot den snart 80 år gamle mannen omfattet en rekke seksuelle overgrep, inkludert flere samleier med barnebarnet. I retten benektet han alt.

Det var ingen vitner eller tekniske bevis, og alt var avhengig av den fornærmede kvinnens troverdighet. Den var ikke mye å bygge på, ifølge Øst-Finnmark tingrett.

Rus og prostitusjon

Den fornærmede kvinnen har hatt rusproblemer siden hun var 11–12 år gammel og har i perioder prostituert seg. Kvinnen selv mente overgrepene startet allerede da hun gikk i barnehagen. Fram til hun var 13–14 år gammel skjedde det 25 til 30 ganger, alltid når bestefaren hadde drukket alkohol.

Mindretallet i retten, en kvinnelig meddommer, mente kvinnen hadde forklart seg troverdig om overgrepene. Hun la også vekt på at hennes rusmisbruk og psykiske problemer stemte godt med historien om seksuelt misbruk.

Lang rekke falske anklager

Flertallet, tingrettsdommer Kåre Skognes og en av meddommerne, var uenig. De legger stor vekt på at kvinnen har kommet med en rekke grove anklager som hun senere har gått tilbake på.

Blant annet påsto hun overfor sin psykolog at hennes biologiske far banket henne opp til stadighet, røykte hasj med henne og satte den første heroinspøryten på henne. Dessuten ga han kompisene lov til å voldta henne.

Psykologen forklarte at kvinnen forklarte seg om disse overgrepene med stor innlevelse, og sa at hun aldri tvilte på henne. Men i retten innrømte kvinnen at anklagene mot faren var oppspinn, og hun hadde ingen forklaring på hvorfor hun kom med dem.

Vidar Zahl Arntzen

Advokat Vidar Zahl Arntzen vant fram på vegne av bestefaren som var tiltalt for grove overgrep.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Dette viser hvilke ville fantasier fornærmede på en troverdig måte evner å fremstille som sannhet. Hun har satt sin troverdighet på en alvorlig prøve, heter det i dommen.

På flere andre punkter har hun gitt ulike forklaringer til psykolog, kjærester og politiet, og hun har tidligere anmeldt i alt fire voldtekter som alle er henlagt.

Glad for frifinnelse

Bestefarens forsvarer Vidar Zahl Arntzen er glad for at han nådde fram med sine kritiske innspill om kvinnens troverdighet.

– Dommen fra flertallet er i tråd med det vi argumenterte med, sier Arntzen til NRK.

Han vil ikke gå nærmere inn på tiltaltes reaksjoner, men legger ikke skjul på at prosessen har vært en betydelig belastning for mannen.

Han ble anmeldt for mindre alvorlig overgrep – som ble henlagt – første gang i 2004, før barnebarnet kom med de mer alvorlige anklagene sommeren 2013.