Påvist ILA i et tredje anlegg

Virussykdommen ILA er påvist i et tredje oppdrettsanlegg hos NRS i Alta kommune, det melder Mattilsynet. De tre anleggene som er rammet ligger i Store Kvalfjord, Pollen og Lille Kvalfjord. – ILA er en alvorlig sykdom, sier Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver. De er bekymret for at sykdommen nå skal spre seg til villfisk.