Overskudd i Sør-Varanger kommune

Regnskapet for Sør-Varanger kommune viser et overskudd på 16,7 mill.kroner. Rådmannen Nina Bordi Øvergaard sier årsaken er høyere skatteinntekter og lavere pensjonskostnader enn forventet. God økonomistyring og fokus på å bremse kostnadsveksten er medvirkende til det positive resultatet, sier Øvergaard.