NRK Meny

Oppretter personellpool

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å opprette en personellpool for helseinstitusjoner som har uforholdsmessig høy arbeidsmengde på grunn av flyktninger og migranter som kommer til Norge. Avdelingsleder Geir Braathu ved Finnmarkssykehuset Kirkenes sier at departementets forslag vil komme spesielt godt med rundt juletider, når mange av de fast ansatte tar ut ferie og permisjon.