Ønsker at foreldre drikker mindre

Ett av ti barn har opplevd situasjoner de syntes var ekle fordi voksne drakk alkohol, ifølge ny undersøkelse. Rusforsker Sverre Nesvåg tror de barna som har dårlige erfaringer med berusede voksenpersoner, vil kjenne på en frykt for at lignede hendelser skal skje igjen. Han understreker likevel at det ikke trenger å være problematisk å drikke små mengder alkohol med barna til stede.